Семінар-тренінг «Дослідження ґрунтів»

З 25 по 29 листопада 2019 року в Харківському НДЕКЦ МВС відбувся семінар-тренінг з працівниками Експертної служби МВС за експертною спеціальністю 8.8 «Дослідження ґрунтів». В роботі семінару прийняли участь представники ДНДЕКЦ та регіональних підрозділів.
Для проведення тренінгу - навчання були залучені: кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімічної метрології ХНУ ім. В.Н. Каразіна Н.А Нікітіна.; кандидат географічних наук, завідувач лабораторії інструментальних методів досліджень ґрунтів ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» М.О.Солоха; доктор біологічних наук, заступник директора з наукової роботи ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» М.Н. Мирошниченко; кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри ґрунтознавства факультету агрохімії та ґрунтознавства ХНУ ім. В.В. Докучаєва К.Б. Новосад.
В ході семінару розглянуті питання екологічного стану ґрунтів, сучасних методів дослідження, проблеми охорони земельних ресурсів та дослідження забрудненості ґрунтів.
В останній день семінару відбувся круглий стіл, на якому було запропоновано нові шляхи розвитку ґрунтознавчої експертизи та складено «дорожню карту» подальшої співпраці на впровадження нових ідей і методик в криміналістичних дослідженнях ґрунтів.