Нормативна база

Законодавство України

 1. Конституція України, Відомості Верховної Ради України, 1996, № 30, ст. 141.
 2. Кримінальний процесуальний кодекс України, Відомості Верховної Ради України , 2013, № 9-10, № 11-12, №13, ст.88.
 3. Кримінальний кодекс України, Відомості Верховної Ради України, 2001, № 25-26, ст.131.
 4. Цивільний процесуальний кодекс України, Відомості Верховної Ради України, 2004, № 40-41, 42, ст. 492.
 5. Кодекс адміністративного судочинства України, Відомості Верховної Ради України, 2005, № 35-36, № 37, ст. 446.
 6. Кодекс України про адміністративні правопорушення, Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984, додаток до № 51, ст. 1122.
 7. Господарський процесуальний кодекс України, Відомості Верховної Ради України, 1992, № 6, ст. 56.
 8. Закон України „Про судову експертизу”, Відомості Верховної Ради України, 1994, № 28, ст. 232.
 9. Закон України „Про наукову і науково-технічну діяльність”, Відомості Верховної Ради, 2016, № 3, ст.25.
 10. Закон України „Про наукову і науково-технічну експертизу”, Відомості Верховної Ради України, 1995, № 9, ст. 56.
 11. Закон України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, Відомості Верховної Ради України, 2001, № 47, ст.25.
Постанови Кабінету Міністрів України
 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.1996 № 710 „Про затвердження Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів”.
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.1998 № 617 „Про утворення Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ”.
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388 „Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів”.
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 № 988 „Про утворення експертної служби Міністерства внутрішніх справ”.
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 № 795 „Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання”.
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1098 «Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг».
Накази Міністерства внутрішніх справ України
 1. Наказ МВС України від 03.11.2015 № 1343 «Про затвердження Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України».
 2. Наказ МВС України від 31.01.2017 № 77 «Про затвердження положень про Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр та територіальні науково-дослідні експертно-криміналістичні центри МВС».
 3. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 24.01.2019 № 43 “Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг”.
 4. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 21.09.2020 № 675 «Про затвердження Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС та порядок проведення атестації судових експертів Експертної служби МВС», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.01.2021 за № 22/35644.
 5. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 03.11.2015 № 1339 “Про затвердження Інструкції про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події”.
 6. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 31.05.1993 № 314 «Про затвердження Інструкції про порядок приймання, зберігання, обліку, знищення чи реалізації вилученої добровільно зданої зброї та боєприпасів до неї», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.08.1993 за № 06.
 7. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 21.08.1998 № 622 «Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.10.1998 № 637/3077.
 8. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 10.09.2009 № 390 «Про затвердження Інструкції з організації функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.10.2009 № 963/16979.
 9. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 11.09.2001 № 785 «Про затвердження Інструкції про порядок функціонування дактилоскопічного обліку експертної служби МВС України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.12.2001 за № 1066/6257.
Інше
 1. Методичні рекомендації з організації проведення відбору зразків біологічного походження в близьких осіб зниклих безвісти та призначення молекулярно-генетичної експертизи, проведення заходів з розшуку зазначених громадян та реагування за фактами зникнення безвісти людей у районах проведення антитерористичної операції.