Наша література

«ГЕНЕТИЧНИЙ ФІНГЕРПРИНТІНГ: ВИЛУЧЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СЛІДІВ БІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ»

Практичний порадник

Науково-виробниче видання

МАТЕРІАЛИ ЦИКЛУ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  СУДОВИХ ЕКСПЕРТІВ

«Дослідження обставин і механізму  дорожньо-транспортних пригод:  застосування сучасних науково-технічних засобів»

СУДОВА ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА: ЗАВДАННЯ, ОСОБЛИВОСТІ 
ТА  ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ
Практичний порадник

 

 

 

РАССЛЕДОВАНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ
Методические рекомендации

ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНІ ПРИГОДИ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ

У книзі висвітлені деякі актуальні питання, які виникають у діяльності органів досудового слідства у справах про дорожньо-транспортні пригоди. Наведені принципові положення досудового кримінального процесу, розглянутий порядок порушення кримінальної справи. Значне місце відведене процесуальним способам, тактичним і дослідницьким прийомам, які використовуються під час огляду місць ДТП. Приділена увага порядку призначення автотехнічних експертиз на досудовому слідстві й у суді. Рекомендації щодо складання протоколів огляду місць ДТП допоможуть слідчому (співробітнику ДАІ) точно охарактеризувати обстановку на місці пригоди, зафіксувати слідову інформацію. Для співробітників ДАІ, слідчих, експертів, суддів, студентів юридичних вузів.

ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНІ ПРИГОДИ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДІЙ ВОДІЯ


У роботі висвітлюються актуальні питання, які виникають у діяльності органів досудового слідства у справах ДТП. Наведено принципові положення досудового кримінального процесу, розглядається порядок порушення кримінальної справи. Значна увага приділяється методиці оцінювання дій водіїв як учасників ДТП. Пропонуються найбільш обґрунтовані та виправдані варіанти дій водія з попередження ДТП за різних умов. Розраховано на слідчих, експертів-автотехніків, суддів, адвокатів, співробітників ДАІ, інженерів автотранспортних підприємств, студентів юридичних і автодорожніх вузів.

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД

У роботі висвітлюються деякі актуальні питання, які виникають на етапі досудового слідства у кримінальних справах по дорожньо-транспортних пригодах (ДТП). Розглянуті можливості використання спеціальних знань для підвищення ефективності та об’єктивності розслідування цієї категорії справ. Значну увагу пріділяється способам, тактичним і дослідницьким прийомам, які необхідно використовувати під час огляду місць ДТП та проведенні необхідних експертних досліджень. Автором наведені шляхи та способи вирішення гострих питань щодо встановлення дійсних обставин ДТП. Розраховано на слідчих, експертів-автотехників, суддів, співробітників ДАІ, студентів юридичних ВНЗ.


РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ В ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОМПЛЕКТУВАННЯ ПЕРЕСУВНОЇ АВТОТЕХНІЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ


Позитивний досвід роботи відділення автотехнічних експертиз та оцінювальної діяльності НДЕКЦ при УМВС України в Харківській області з організації огляду місць дорожньо-транспортних пригод.


АВТОТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА. ПРОГРАММА ПІДГОТОВКИ ЕКСПЕРТІВ

Програма підготовки працівниківекспертної служби МВС Українина право самостійного проведення автотехнічних експертиз


АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АВТОТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Ілюстрований збірник матеріалів з експертної практики.Виробничо-практичне видання.

ОГЛЯД МІСЦЯ ПОДІЇ: ВИЯВЛЕННЯ ТА ВИЛУЧЕННЯ ОБ’ЄКТІВ БІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ISBN 978-966-8765-63-6
У виданні висвітлено деякі актуальні питання, пов’язані з організацією роботи слідчо-оперативної групи під час огляду місця події. Особливу увагу приділено ефективності використання спеціальних знань і науково-технічних засобів під час пошуку, виявлення та вилучення речових доказів – об’єктів біологічного походження.
Значне місце відведено процесуальним способам, тактичним і дослідницьким прийомам, які необхідно використовувати під час огляду місця події, з урахуванням виду злочину. Викладено загальні правила поводження зі слідами під час вилучення для збереження їх доказового значення.
Методичні рекомендації розраховано для використання в практичній роботі експертами, слідчими, працівниками карного розшуку.

ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЗБИРАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКАЗІВ


У виданні аналізуються питання щодо техніко-криміналістичного забезпечення органів внутрішніх справ України і використання науково-технічних засобів при проведенні слідчих дій та експертних досліджень. Для працівників експертної служби органів внутрішніх справ України, слідчих, викладачів юридичних вищіх навчальних закладів.


ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ CARAT - 3 ПРИ ПРОВЕДЕННІ АВТОТЕХНІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ


Методичні рекомендації знайомлять фахівців із загальною характеристикою комп’ютерної програми CARAT - 3. Наведено приклади її практичного використання при проведені автотехнічних експертиз: обставин і механізму ДТП, транспортно-трасологічної експертизи. Проведено аналіз похибок при проведенні розрахунків із застосуванням програми порівняно з розрахунками, які були проведені згідно із затвердженими методиками. Вказано на недоліки програми, які було виявлено при її використанні у практичній діяльності, розкриті нові можливості при розслідуванні ДТП, які надає цей програмний продукт. Розраховано на експертів-автотехніків.

Судова автотехнічна експертиза:  рецензування висновку експерта

Інформаційний лист / М-во внутр. справ України ; Експертна служба ; [авт.- уклад.  С.О. Шевцов]. — Х. , 2011. — 48 с.

У роботі висвітлено можливості підвищення ефективності рецензування висновків експертів-автотехніків із метою визначення проблемних питань методологічного характеру та забезпечення належної якості експертних досліджень. Систематизовано та приведено до зручного «формату» інформативні матеріали, що лежать в основі процесу рецензування. Запропоновано логічну «схему» побудови змісту рецензії за визначеними на практиці критеріями оцінки.

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ: ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТА ЕКСПЕРТНІ МЕТОДИКИ

У роботі висвітлюються актуальні питання судової психологічної експертизи. Окреслені існуючі в експертній практиці можливості визначення розміру моральної шкоди. Наведені правові підстави для відшкодування моральної шкоди та концепція експертної методики з визначення її розміру.Розраховано на слідчих, суддів, адвокатів та студентів юридичних вузів.

СИСТЕМИ ЛАЗЕРНОГО СКАНУВАННЯ.
ДОКУМЕНТУВАННЯ ОБСТАВИН ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД

Акцентується  увага  на  необхідності  застосування  сучасних  науково-технічних засобів під час документування обставин дорожньо-транспортних пригод. Наведені основні види науково-технічних засобів, що застосовуються для документування та аналізу  обстановки  на  місці  події.  Розглянуто  проблемні  питання,  пов’язані  з використанням  новітніх  високотехнологічних  приладів  та  програмного забезпечення. Проаналізовано технічні можливості систем лазерного сканування та їх  ефективність.  Викладено  пропозиції щодо  забезпечення  збереження  доказового значення інформації, зібраної на місці події шляхом застосування лазерного сканера.  

ПСИХОЛОГО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ПОРТРЕТ НЕВСТАНОВЛЕНОГО ЗЛОЧИНЦЯ

У роботі висвітлено можливості використання психологічних і  криміналістичних знань при складанні психолого-криміналістичного портрета невстановленого злочинця. Виокремлено, систематизовано та приведено до зручного «формату» матеріали з теорії судової психологічної експертизи, що мають визначальну роль у моделюванні індивідуальних психологічних ознак особи злочинця та можуть стати в нагоді при аналізі обставин нерозкритих злочинів. Розраховано на працівників експертних, слідчих та оперативно-розшукових підрозділів органів внутрішніх справ.

 СУДОВИЙ ЕКСПЕРТ:
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


У методичному посібнику вперше розкрито психологію роботи судових експертів на фоні слідчої та оперативно-розшукової діяльності. Розглянуто психологічні основи та можливості застосування психологічних знань у повсякденній діяльності працівників експертної служби МВС України.
Для  працівників  експертних,  слідчих  та  оперативно-розшукових  підрозділів  органів внутрішніх  справ,  студентів,  аспірантів  і  викладачів  юридичних  та  психологічних  ВНЗ, психологів.