Проведення мистецтвознавчої експертизи в Харківському НДЕКЦ

Збереження національних культурних цінностей та запобігання їх незаконному вивезенню за межі держави – одне із завдань мистецтвознавчої експертизи.  Крім того, останнім часом набули розповсюдження злочини у сфері суспільної моралі. Це зумовило виникнення самостійного напряму судової експертизи – мистецтвознавчої експертизи у сфері визначення ідеологічних та морально-етичних аспектів змісту об’єктів.  

Основними завданнями судово-мистецтвознавчої експертизи є:
-         проведення атрибуції твору (встановлення автора твору, періоду створення роботи, її належність до певної школи);
-         визначення художнього рівня, історичного значення, культурної цінності та стану твору;
-         встановлення автентичності об’єкта; визначення якісних змін, що відбувалися з  об’єктом у процесі його використання: встановлення факту реставраційного втручання, довільних вилучень (втрат), доповнень, інших переробок, яких зазнав об’єкт;
-         визначення вартості твору;
-         визначення факту відповідності продукції вимогам законодавства про захист суспільної моралі.

В Харківському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України проводиться судово-мистецтвознавча експертиза об’єктами, якої є предмети антикваріату та твори мистецтва, а саме: твори живопису, скульптури, графіки, декоративно-ужиткового мистецтва, об’єкти нумізматики, фалеристики та боністики, культові предмети, церковне приладдя, кінопродукція, фотоматеріали.