Експертна спеціальність 8.4 «Дослідження нафтопродуктів i пально-мастильних матеріалів»

Завдання:

  • виявлення слідів НП та ПММ, які не сприймаються органолептичним способом;
  • установлення природи речовини невідомого походження з метою віднесення її до НП або до мастильних матеріалів іншого походження;
  • визначення основних параметрів світлих нафтопродуктів (бензину, дизельного палива) (фракційного складу, густину, наявність сторонніх домішок, тощо) дослідницьким методом;
  • дослідження змінених НП і, при можливості, встановлення їх першопочаткової природи;
  • визначення загальної родової (групової) належності зразків НП (наприклад, у справах про розкрадання майна).

Об’єкти дослідження:

  • індивідуально визначені об’єми (мас) у конкретних ємностях (каністрах, пляшках тощо);
  • поверхневі нашарування на різних предметах-носіях, у тому числі мікрослідів;
  • сліди речовини, що розподілена в масі різноманітних предметів-носіїв, у тому числі мікрослідів;
  • виявлення слідів НП в пожежному смітті при пожежах та підпалах.

Рекомендації:
Відбір зразків рідких НП із крупногабаритних ємностей необхідно проводити швидко в суху скляну герметичну ємність; зберігати такі зразки слід у прохолодному темному місці. У випадку виявлення невеликої за розмірами ємності, яка може бути направлена на експертизу цілком, слід перевірити та забезпечити її герметичність. Якщо забезпечити герметичність не вдається, необхідно злити рідину в герметичну ємність, порожню упакувати в поліетиленовий пакет та все разом направити на експертизу. Зразки в’язких НП та ПММ потрібно вміщувати в скляну тару; забороняється використовувати пакувальний матеріал з паперу, картону та деревини.

Для дослідження НП та ПММ, які знаходяться на предметах-носіях, необхідно направляти на експертизу предмети разом з НП та ПММ (одежу, зброю, окремі деталі транспортних засобів), забезпечуючи збереження та локалізацію нашарувань на них, а також герметичність упаковки цих предметів. 

За необхідності зняття нашарувань НП та ПММ з предметів-носіїв потрібно використовувати для них скляну тару, або спеціалізовані поліетиленові пакети.

Якщо для зняття зразків НП та ПММ з поверхонь використовуються марлеві тампони, їх слід упаковувати як предмети-носії, а також обов’язково надавати на експертне дослідження чисті (контрольні) зразки цих матеріалів.

Зразки твердих НП та ПММ слід вміщувати в поліетиленові пакети.

Необхідно обережно поводитися з речовими доказами, на яких припускається наявність НП та ПММ (навіть якщо в момент вилучення вони не виявлені органолептично). Такі речові докази потрібно негайно герметично упакувати та відправити на експертизу. 

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
1) Чи є на представлених об’єктах (вказуються предмети-носії, які надаються) сліди НП та ПММ?
2) Чи є ... (вказуються речовини, надані на дослідження) НП та ПММ та до якого виду вони відносяться (вказуються речовини, надані на дослідження)?
3) Чи мають... (вказуються речовини, які порівнюються) спільну родову чи групову належність?

Замовити експертизу/дослідження:

Дослідження нафтопродуктів i пально-мастильних матеріалів

Код послуги 

Найменування послуги

Експертогодина, грн. (без ПДВ) ПДВ Всього з ПДВ
1500124 Проведення судової експертизи в цивільних, господарських, адміністративних справах, у виконавчому провадженні: експертиза матеріалів, речовин, виробів та харчових продуктів 378,64 75,73 454,37
1500161 Проведення судової експертизи в кримінальному провадженні на замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника і законного представника (за клопотанням): експертиза матеріалів, речовин, виробів та харчових продуктів 378,64 75,73 454,37
1500195 Проведення експертних досліджень, оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності на замовлення фізичних або юридичних осіб: дослідження матеріалів, речовин, виробів та харчових продуктів 378,64 75,73 454,37