Експертна спеціальність 8.2 «Дослідження полімерних матеріалів і виробів з них»

Завдання:

  • встановлення виду та хімічного складу пластмас та полімерів;
  • встановлення спільної родової (групової) належності пластмас та полімерних матеріалів (гуми, штучної шкіри, синтетичних плівок).

Рекомендації:
Об’єкти дослідження слід упаковувати кожен окремо в полімерні або паперові пакети..

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
1) Чи мають вироби з пластмаси (гуми, штучної шкіри, синтетичних плівок), виявлені на МП та вилучені у підозрюваного, спільну родову (групову) належність?
2) Чи мають дані об’єкти спільну родову належність за складом матеріалів (пластмас, гуми, штучної шкіри, полімерних плівок), що входять до них, і якщо так, то чи не виготовлені вони з однієї партії сировини?
3) Чи мають полімерний матеріал ізоляції та метал струмопровідної жили порівнюваних зразків дроту спільну родову (групову) належність з відповідними елементами дроту, вилученого у даного громадянина?

Замовити експертизу/дослідження:

Дослідження полімерних матеріалів і виробів з них

Код послуги 

Найменування послуги

Експертогодина, грн. (без ПДВ) ПДВ Всього з ПДВ
1500124 Проведення судової експертизи в цивільних, господарських, адміністративних справах, у виконавчому провадженні: експертиза матеріалів, речовин, виробів та харчових продуктів 239,00 47,80 286,80
1500161 Проведення судової експертизи в кримінальному провадженні на замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника і законного представника (за клопотанням): експертиза матеріалів, речовин, виробів та харчових продуктів 239,00 47,80 286,80
1500195 Проведення експертних досліджень, оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності на замовлення фізичних або юридичних осіб: дослідження матеріалів, речовин, виробів та харчових продуктів 239,00 47,80 286,80

Контакти

Наша адреса:

61191, м. Харків

Телефони:

Черговий: (057) 721-15-90
Сектор документ. забезпечення: (057) 721-15-47
Бухгалтерія: (057) 723-02-25

© 2023 Харківський НДЕКЦ МВС. All Rights Reserved.