Експертна спеціальність 4.1 «Дослідження слідів людини та слідів тварини»

Об’єкти дослідження

  • сліди людини (шкіряних покривів людини, губ, зубів, нігтьових пластин, а також взуття, одягу, засобів захисту рук);
  • сліди тварини (лап, зубів, кігтів, підков);

Завдання

  • ідентифікаційні (завдання залежно від виду судової трасологічної експертизи поділяються на встановлення індивідуальної тотожності та групової належності людей знарядь, механізмів тварин що залишили сліди, а також встановлення тотожності цілого за його частинами);
  • діагностичні (завдання направлені на виявлення слідів, встановлення придатності слідів для ідентифікації та встановлення групової належності слідоутворюючого об’єкта, установлення механізму утворення слідів, установлення послідовності утворення слідів та властивостей об’єкта дослідження, в тому числі завдання ситуаційні та класифікаційні).

Рекомендації: Для вирішення завдань трасологічного дослідження експерту необхідно надати:
а) безпосередньо матеріально існуючі сліди, пріоритет за кількістю інформації, яка міститься в слідах при їх вилученні, надається слідам на об’єктах-носіях, потім зліпкам слідів, відкопійованим слідам на відповідні матеріали (дактилоскопічні плівки та ін.), а коли вилучити сліди перерахованими способами не є можливим, то сліди надаються на фотозображеннях);
б) об’єкти, якими, за припущенням слідчого судді, могли бути залишені сліди;
в) дані про час виявлення слідів, умови, в яких знаходилися об’єкти зі слідами до їх направлення на експертизу.

Об’єкти дослідження направляються в упаковці, яка забезпечує їх збереження: конверти, пакети, коробки (залежно від об’єкта), які підписуються (вказується дата, коротка фабула, місце вилучення), опечатуються та засвідчуються підписом слідчого.
Поверхня предмета, на якому розташовані сліди, що легко пошкоджуються (наприклад, поверхневі сліди ніг, різного роду нашарування), не повинна контактувати з матеріалом упаковки. 
Слідоутворюючі предмети та сліди упаковуються окремо. Для порівняльних зразків зазначається: дата їх отримання, в кого вилучені (відібрані) зразки, кількість та які саме зразки направляються на дослідження.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань

Об’єктами дослідження є сліди гомологічного походження зафіксовані та відкопійовані будь-яким чином та зразки для порівняльного дослідження відібрані уповноваженою особою та у встановленому законом порядку.

Сліди шкірних покривів, губ, зубів, нігтьових пластин людини найкраще вилучати з предметом-носієм або його частиною, у разі неможливості поверхневі сліди копіюються на дактилоскопічну плівку, об’ємні сліди фіксуються за допомогою відповідних полімерних мас, які забезпечують передачу мікрорельєфу.

Експериментальні відбитки ділянок шкірного покриву краще всього виготовляти на емульсійному шарі фотопаперу чи фотоплівки. Для цього необхідно взяти аркуш фотопаперу, до його емульсійного шару притискується необхідна ділянка шкіри. Якщо
необхідно прокатати тильну поверхню пальця чи кисті, це виконується звичайним способом. Уся процедура виконується на 55 світлі. Проявляються відбитки за допомогою магнітної щіточки дрібнодисперсним залізом, відтвореним воднем або спеціально виготовленим дуже дрібним окисом міді. Отриманий відтиск фотографується.

Важливо враховувати, що сліди шкіряних рукавичок в ряді випадків можуть бути схожими на відбитки шкірного покриву людини. У слідах рукавичок зазвичай відображуються ознаки, що дозволяють відрізнити їх від шкірного покриву людини: шви, різні візерунки вишивки, рядки тощо.
Вдавлені відбитки різних ділянок шкірного рельєфу (ліктів, колін, нігтів, кистей рук) зручніше отримувати на полімерних масах.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
1) Чи є слід, відкопійований на відрізку прозорої липкої стрічки, наданому на дослідження, слідом гомологічного походження та чи придатний він для ідентифікації особи, яка його залишила?
2) Якою ділянкою тіла залишений слід? (Дані питання ставляться у разі відсутності об’єктів для порівняльного дослідження.)
3) Чи залишений слід, відкопійований на відрізку прозорої липкої стрічки, наданому на дослідження, громадянином «А», зразки відтисків губ якого надані на дослідження?
*Дане питання ставиться у разі наявності підозрюваного.

Об’єктами дослідження є сліди взуття та сліди панчіх або шкарпеток, вдягнутих на ногу, зафіксовані та відкопійовані будьяким чином та безпосередньо взуття або шкарпетки та панчохи.
Для вирішення ідентифікаційних завдань на дослідження надається слід взуття та взуття підозрюваного, у цьому випадку порівняльні зразки виготовляються експертом.

Взуття направляється на дослідження в тому вигляді, в якому воно було виявлене.
Якщо взуття після події і до моменту вилучення носилося або ремонтувалося, то про це обов’язково зазначається в постанові про призначення експертизи.

Для дослідження слідів ніг у шкарпетках або панчохах надати пофарбовані відбитки слідів ніг у шкарпетках або панчохах та відбитки босих ніг (представляються власне панчохи (шкарпетки), які були на ногах підозрюваного в момент залишення слідів).

Зліпки з гіпсових матеріалів упаковуються в коробки, при цьому обов’язково прокладаються декількома шарами паперу, м’якого картону, тканини з метою виключення їх пошкодження.

Відкопійовані сліди упаковуються в конверти та зберігаються в темному сухому місці.
Сліди на об’єкті-носії упаковуються в коробки, при цьому поверхня зі слідом не повинна контактувати з верхніми клапанами коробки. Для цього, залежно від розмірів і матеріалу предметаносія, його краї необхідно закріпити між дерев’яними дощечками
(шматками щільного картону) або в картонну полосу (з щільного картону) так, щоб його кути кріпилися в підготовлених отворах.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
1) Чи придатний для встановлення групової належності слідоутворюючого об’єкта слід низу підошви взуття, зафіксований гіпсовим зліпком, наданим на дослідження? (Дане питання ставиться у разі відсутності об’єктів для порівняльного дослідження.)
2) Чи залишений слід низу підошви взуття, зафіксований гіпсовим зліпком, наданим на дослідження, парою кросівок, наданих на дослідження?
3) Чи залишений слід шкарпетки, одягнутої на ногу, відкопійований на відрізку дактилоскопічної плівки, наданої на дослідження, парою шкарпеток, наданих на дослідження?
*Дані питання ставляться у разі наявності, ймовірних, слідоутворюючих об’єктів.

Об’єктами дослідження є доріжка слідів ніг, яка складає не менш як з восьми слідів почергового контакту правої та лівої ноги, чотири з яких залишені однією ногою.

На дослідження необхідно надати:
а) матеріали кримінального провадження (описи слідів, а також час, місце, умови виявлення слідів у відповідних протоколах, схематичне зображення доріжки слідів з відповідними розмірними та іншими характеристиками);
б) доріжка слідів підозрюваного, отримана експериментальним шляхом слідчим).

Фіксація доріжки слідів ніг включає наступні стадії:
1) попереднє встановлення напрямку руху, визначення кількості слідів, загальної довжини доріжки слідів, виявлення інших слідів пов’язаних з утворенням доріжки слідів ніг (розташування, розміри та форма крапель крові біля доріжки слідів ніг, загублені або
кинуті предмети, зламані гілки дерев та кущів, напрямок зім’ятої трави в слідах);
2) фотофіксація доріжки слідів ніг методом лінійної панорами (лінійна панорама виконується шляхом переміщення фотокамери по одній лінії, паралельно доріжці слідів з обов’язковим частковим симетричним накладенням кадрів один на інший), після чого
фіксується кожний слід окремо;
3) складання схеми доріжки слідів ніг до протоколу огляду з обов’язковим внесенням наступних даних;
4) фіксація та вилучення окремих слідів доріжки слідів виготовлення гіпсових зліпків, зліпків з пластичних матеріалів та (або) вилучення з об’єктами носіями;
5) внесення даних про фотофіксацію, вилучення об’єктів та складання схеми до протоколу огляду місця події.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
1) Чи відобразилися в доріжці слідів ніг, наданій на дослідження, анатомічні особливості (зріст, вага, особливості ходи, анатомічні вади), особливості професії, або роду діяльності особи, яка залишила дану доріжку слідів ніг?
2) Яким способом (біг, шаг, стрибки) пересувалася особа, яка залишила доріжку слідів ніг, надану на дослідження?

Об’єктами дослідження є сліди елементів одягу та сліди рукавичок, зафіксовані та відкопійовані будь-яким чином та безпосередньо елементи одягу та рукавички.
На дослідження необхідно надати сліди одягу, в якості зразків для порівняльного дослідження надається:
а) власне одяг, який був на підозрюваному в момент залишення слідів;
б) для дослідження слідів рукавичок – рукавички, які були на руках підозрюваного в момент залишення слідів.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
1) Чи придатний для встановлення групової належності слідоутворюючого об’єкта слід рукавички на аркуші паперу, наданому на дослідження? (Дане питання ставиться у разі
відсутності об’єктів для порівняльного дослідження.)
2) Чи залишений слід рукавички на аркуші паперу, наданому на дослідження, парою рукавичок, наданих на дослідження?
*Дане питання ставиться у разі наявності рукавички, ймовірно, від контакту з якою залишився слід.
3) Чи придатний для встановлення групової належності слідоутворюючого об’єкта слід матеріалу, відкопійований на відрізку липкої стрічки, наданому на дослідження?
*Дане питання ставиться у разі відсутності об’єктів для порівняльного дослідження.

Завдання: встановлення особливостей рухових навичок особи за деформаціями матеріальних об’єктів. У більшості випадків об’єктами досліджень є ручні шви, обв’язувальні матеріали (вірьовки, ремені тощо), зав’язані вузлами.

Рекомендації:
Перед направленням об’єкта на експертизу доцільно сфотографувати вузол з протилежних сторін за правилами масштабної зйомки, що усуне труднощі дослідження у випадках,коли в процесі експертизи провадитимуться експерименти (розв’язування і зав’язування вузла тощо). Розв’язувати вузол забороняється. Коли знімають петлю з трупа, вірьовку розрізають, не пошкоджуючи вузол. Кінці вірьовки в місцях відрізу
перев’язують мотузком.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
1) Який вид вузла (петлі) зав’язаний на тросі, наданому на дослідження?
2) Чи відобразилися у вузлах (петлях) на тросі, наданому на дослідження, будь-які професійні навички особи, яка їх виконала, якщо так, то для осіб якої професії (спеціальності, виду діяльності) вони найбільш характерні?

Об’єктами дослідження є сліди тварини, підкови та зразки відтисків певних тварин відібрані повноважною особою відповідно встановлених законом процесуальних норм.

Якщо сліди залишені підкованим конем, то після виготовлення порівняльних зразків підкови слід зняти і також направити експертові.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
1) Яким видом тварини залишений слід, наданий на дослідження?
2) Чи не залишений слід, наданий на дослідження, собакою, зразки відтисків лап якої надані для проведення дослідження?

Замовити експертизу/дослідження:

Дослідження слідів людини та слідів тварини;

Код послуги 

Найменування послуги

Експертогодина, грн. (без ПДВ) ПДВ Всього з ПДВ
1500112 Проведення судової експертизи в цивільних, господарських, адміністративних справах, у виконавчому провадженні: експертиза трасологічні 378,64 75,73 328,52
1500152 Проведення судової експертизи в кримінальному провадженні на замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника і законного представника (за клопотанням): експертиза трасологічні 378,64 75,73 328,52
1500186 Проведення експертних досліджень, оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності на замовлення фізичних або юридичних осіб: дослідження трасологічні 378,64 75,73 328,52

 

Image
Image
Image

Контакти

Наша адреса:

61191, м. Харків

Телефони:

Черговий: (057) 721-15-90
Сектор документ. забезпечення: (057) 721-15-47
Бухгалтерія: (057) 723-02-25

© 2024 Харківський НДЕКЦ МВС. All Rights Reserved.