Експертна спеціальність 2.3 «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів»

До основних завдань експертизи друкарських форм відноситься:

 • встановлення типу, системи, марки, моделі та інших класифікаційних категорій друкарської техніки (друкарські машинки), ідентифікація цих засобів за відбитками їх знаків; установлення зміни первинного тексту документа, виконаного на друкарській машинці;
 • встановлення способу нанесення відбитків печаток, штампів тощо; ідентифікація печаток, штампів тощо за їх відбитками; відповідність часу нанесення відбитків печаток, штампів даті виготовлення документа.

Об’єкти дослідження:

 • грошові знаки, які знаходяться чи знаходились в офіційному обігу;
 • документи, що засвідчують особу, подію, освіту, трудовий стаж;
 • проїзні документи;
 • знаки поштової оплати (поштові марки, конверти з марками, листівки з марками тощо);
 • документи, що обслуговують грошовий обіг;
 • білети тиражних та миттєвих лотерей;
 • цінні папери;
 • слідоутворюючі поверхні засобів письма та інших технічних засобів (друкарських форм, печаток, штампів, факсиміле тощо), за допомогою яких виготовляються документи та їх реквізити на певних матеріальних носіях;
 • зміст документів (текст, підписи, відбитки печаток, штампів тощо).

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • Чи відповідає бланк наданого документу бланкам аналогічних документів, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника?
 • Якими способами друку виготовлений бланк (друкований текст) документа?
 • Чи збігаються за способом друку різні аркуші наданого документа?
 • Чи відповідають надані на експертизу грошові кошти в сумі …тис. грн. (доларів, Євро, тощо), а саме банкноти номіналом … гривень (доларів, Євро, тощо) наступних серій та номерів: ..., грошовим знакам аналогічного номіналу та зразка, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника – України (Федеральної Резервної Системи США, Європейського Союзу, тощо)? Якщо ні, то яким способом вони виготовлені?
 • Яким способом нанесено відбиток печатки (штампу), який міститься у документі?
 • Чи нанесені відбитки печатки (штампу) у наданих документах одним кліше?
 • Чи нанесено відбитки печатки (штампу) в документі печаткою (штампом), зразки відбитків якої надані на дослідження?
 • Чи нанесений відбиток печатки (штампу) у той час, яким датований документ, або нанесений у … році ?

Наведений перелік запитань не є вичерпним.

Важливо. Для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та становлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.

 

Замовити експертизу/дослідження:

Дослідження реквізитів документів; 
Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів; 

Код послуги 

Найменування послуги

Експертогодина, грн. (без ПДВ) ПДВ Всього з ПДВ
1500116 Проведення судової експертизи в цивільних, господарських, адміністративних справах, у виконавчому провадженні: експертиза документів 239,00 47,80 286,80
1500156 Проведення судової експертизи в кримінальному провадженні на замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника і законного представника (за клопотанням): експертиза документів 239,00 47,80 286,80
1500190 Проведення експертних досліджень, оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності на замовлення фізичних або юридичних осіб: дослідження документів 239,00 47,80 286,80

 

Image
Image

Контакти

Наша адреса:

61191, м. Харків

Телефони:

Черговий: (057) 721-15-90
Сектор документ. забезпечення: (057) 721-15-47
Бухгалтерія: (057) 723-02-25

© 2023 Харківський НДЕКЦ МВС. All Rights Reserved.