Експертна спеціальність 12.2 «Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу»

До числа основних завдань автотоварознавчої та транспортно-товарознавчої експертизи належить – визначення ринкової вартості колісних транспортних засобів (далі – КТЗ), їх складових, а також розміру вартості матеріальних збитків, заподіяних власнику або володільцю колісних транспортних засобів, їх складових унаслідок пошкодження останнього.

Перед автотоварознавчою та транспортно-товарознавчою експертизою можуть ставитись також питання про складові основного завдання або споріднені з ним, якщо такі питання пов’язані з придбанням та експлуатацією колісних транспортних засобів.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 1. Яка ринкова вартість КТЗ (зазначаються його марка, модель і державний реєстраційний номер) на дату оцінки (зазначається дата, на яку визначається його вартість)?
 2. Яка вартість КТЗ (зазначаються марка, модель КТЗ, ідентифікаційний номер), його складових, що ввозяться на митну територію України, на дату оцінки (зазначається дата, на яку визначається його вартість)?
 3. Яка ринкова вартість сільськогосподарської та будівельної техніки? Примітка: визначається вартість техніки, обладнаної силовим агрегатом та самохідним шасі, зокрема тракторів, комбайнів тощо.
 4. Яке значення становить величина втрати товарної вартості КТЗ на дату оцінки (зазначається дата, на яку оцінюється його вартість)?
 5. Яка утилізаційна вартість КТЗ (зазначаються його марка, модель і державний реєстраційний або ідентифікаційний номер) на дату оцінки (зазначається дата, на яку оцінюється його вартість)?
 6. Яка скрапова вартість КТЗ (зазначаються марка, модель і державний реєстраційний або ідентифікаційний номер) на дату оцінки (зазначається дата, на яку оцінюється його вартість)?
 7. Яка ліквідаційна вартість КТЗ (зазначаються його марка, модель і державний або ідентифікаційний номер) на дату оцінки (зазначається дата, на яку оцінюється його вартість)?
 8. Яка вартість матеріального збитку (шкоди), завданого(ї) власнику КТЗ (зазначаються прізвище, ім’я та по батькові власника, марка, модель КТЗ, його державний реєстраційний номер) унаслідок (зазначається подія, що призвела до матеріальної шкоди) на дату оцінки (зазначається дата, на яку оцінюється вартість)?
 9. Чи укомплектовано КТЗ відповідно до нормативно-технічної документації підприємства-виробника? Якщо ні, то в чому саме полягає неукомплектованість?
 10. Яка дата виготовлення даного КТЗ (його складової)?
 11. До якого типу належить даний двигун, які його основні характеристики?
 12. Чи можливо провести ремонтно-відновлювальні роботи пошкодженого КТЗ (його складових)? Якщо можливо, то який обсяг, характер і вартість цих робіт на дату оцінки (зазначається дата, на яку проводиться оцінка майна)?
 13. Яке значення становить коефіцієнт фізичного зносу складових зазначеного КТЗ?
 14. Яке значення становить процентний показник ринкової вартості КТЗ?
 15. Чи відповідають виконані ремонтно-відновлювальні роботи нормативним вимогам?
 16. Яким характеристикам (у тому числі типу) відповідає КТЗ згідно з Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності?

На дослідження експерту надаються КТЗ та документація, що стосується його реєстрації, матеріали розслідування події, що призвела до матеріальної шкоди, а також документи, у яких зафіксовані інші вихідні дані, необхідні для вирішення поставленого питання.

У разі потреби виклик зацікавлених осіб на технічний огляд КТЗ здійснюється замовником експертизи із зазначенням дати, місця та часу проведення огляду (після їх узгодження з експертом).

Орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) забезпечити можливість огляду КТЗ та належні безпечні умови (освітлення, вільний доступ, можливість огляду КТЗ з різних боків тощо).

Рекомендації: на дослідження експертові надаються ТЗ та документація, що стосується його реєстрації, матеріали щодо розслідування події, що привела до матеріальної шкоди, а також документи, в яких зафіксовані інші вихідні дані, необхідні для вирішення поставленого питання.

При визначенні ринкової вартості колісних транспортних засобів (далі КТЗ) (без об’єкту) необхідно:

 • свідоцтво про реєстрацію ТЗ (копія);
 • копія облікової картки.

При визначенні складових частин (запчастин) КТЗ необхідно:

 • повна назва, маркування, заводський номер запчастини;
 • на якому транспортному засобі використовувалось;
 • рік випуску ТЗ на якому використовувалося запчастина;
 • технічний стан на момент правопорушення.

При визначенні ринкової вартості мопедів або мотоциклів необхідно:

 • марка, модель ТЗ;
 • рік випуску;
 • об’єм двигуна.

При визначенні ринкової вартості акумуляторної батареї необхідно:

 • марка, модель АКБ;
 • ємність АКБ;
 • ТЗ на якому використовувався АКБ.

При визначенні ринкової вартості автомобільних шин та дисків необхідно:

 • марка, модель шин;
 • сезонність;
 • типорозмір;
 • залишкова висота рисунку протектора (мм) або знос у відсотках (зі слів потерпілого);
 • марка, модель дисків;
 • діаметр дисків;
 • кількість болтів.

Замовити експертизу/дослідження:

Оцінка машин, обладнання, колісних транспортних засобів**:

Код послуги в системі МВС

Найменування послуги

Ціна грн.(без ПДВ) ПДВ Сума з ПДВ
 1500087 Простої складності  469,00  93,80  562,80
 1500088 Середньої складності  2344,00  468,80  2812,80
 1500089 Складні  7050,00  1410,00  8460,00

 **Розмір плати встановлено за проведення оцінки одного об'єкта.

Image
Image
Image