Експертна спеціальність 10.6 «Дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів»

Завдання: встановлення факту відповідності (невідповідності) збудованої або реконструйованої будівлі проекту вимогам державних будівельних норм (ДБН); визначення вартості різного роду будівельних робіт (спорудження будівель, їх переобладнання, ремонт, благоустрій території); установлення відповідності проектно-кошторисної документації вимогам ДБН та інших державних стандартів з питань будівництва; розробка варіантів поділу будинків відповідно до ідеальних часток кожного зі співвласників з підготуванням у необхідних випадках пропозицій щодо переобладнання об’єктів, залишення їх частин у спільній власності; визначення технічного стану будівель, споруд, інженерного обладнання.

Рекомендації:
В постанові (ухвалі) про призначення експертизи необхідно викласти суть вимог позивача і заперечень відповідача. Разом з постановою (ухвалою) надається документація, з якої експерт мав би змогу отримати вихідні дані для вирішення поставлених питань.
Для вирішення питань про розподіл домоволодіння слід довести пропозиції сторін щодо такого поділу.
Для вирішення питань про відповідність збудованої або реконструйованої будівлі проекту вимогам ДБН експертові надаються проект будівництва об’єкта та його кошторис, а також акт комісії про його прийняття до експлуатації.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
1) Чи відповідає будівля … проекту вимогам державних будівельних норм (ДБН)? Якщо не відповідає, то які є відступи від вимог ДБН?
2) Яка ринкова вартість будівельних робіт (переобладнання об’єкта, відбудований ремонт тощо)?
3) Який розмір матеріальної шкоди, заподіяної власнику нерухомого майна, внаслідок залиття, пожежі тощо?
4) Чи відповідає проектно-кошторисна документація … вимогам ДБН та інших державних стандартів з питань будівництва?
5) Чи були виконані на об’єкті роботи, про які йдеться в звітній документації …?
6) У якому обсязі виконані будівельні роботи на даному об’єкті … та яка вартість?
7) Чи відповідає стан об’єкта технічним нормам, чи не перебуває він в аварійному стані?

Замовити експертизу/дослідження:

Дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів; тел. (057) 721-15-57

Код послуги 

Найменування послуги

Експертогодина, грн. (без ПДВ) ПДВ Всього з ПДВ
1500149 Проведення судової експертизи в цивільних, господарських, адміністративних справах, у виконавчому провадженні: експертиза будівельно-технічна 378,64 75,73 454,37
1500183 Проведення судової експертизи в кримінальному провадженні на замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника і законного представника (за клопотанням): експертиза будівельно-технічна 378,64 75,73 454,37
1500217 Проведення експертних досліджень, оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності на замовлення фізичних або юридичних осіб: будівельно-технічне дослідження 378,64 75,73 454,37
Image
Image

Контакти

Наша адреса:

61191, м. Харків

Телефони:

Черговий: (057) 721-15-90
Сектор документ. забезпечення: (057) 721-15-47
Бухгалтерія: (057) 723-02-25

© 2024 Харківський НДЕКЦ МВС. All Rights Reserved.