Експертна спеціальність 10.2 «Дослідження технічного стану транспортних засобів»

Завдання: встановлення несправностей ТЗ, які загрожували безпеці руху, причин їх утворення та часу виникнення (до дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), чи внаслідок неї або після неї), можливості виявлення несправності зазвичай застосованими методами контролю за технічним станом ТЗ; визначення механізму впливу несправності на виникнення та розвиток пригоди.

Рекомендації:
В постанові (ухвалі) достатньо викласти фабулу справи й обставини, які стосуються особливостей об’єкта дослідження, знання яких може мати значення для експерта, наприклад, чи експлуатувався ТЗ після події; у якому стані перебували деталі (вузли), сполучені з деталями (вузлами), що досліджуються, тощо.
Якщо необхідно провести експертизу (дослідження) на місці події або огляд об’єкта за його місцезнаходженням, ініцатор (або особа, яка клопотала про призначення експертизи; або замовник дослідження), повинен забезпечити прибуття експерта, безперешкодний доступ до об’єкта, а також належні умови його роботи, а в разі потреби – викликати учасників процесу або інших осіб.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
1) Чи перебували у працездатному стані на досліджуваному транспортному засобі системи (рульового керування, робочої гальмівної системи та ін.) до ДТП?
2) Чи є в досліджуваному транспортному засобі несправності, які впливали б на вихідні параметри системи (рульового керування, робочої гальмівної системи та ін.)?
3) Коли, відносно моменту ДТП, виникли дані несправності?
4) Чи мав водій можливість виявити несправність до моменту ДТП?

 

Замовити експертизу/дослідження:

Дослідження технічного стану транспортних засобів;

Код послуги 

Найменування послуги

Експертогодина, грн. (без ПДВ) ПДВ Всього з ПДВ
1500128 Проведення судової експертизи в цивільних, господарських, адміністративних справах, у виконавчому провадженні: експертиза обставин i механізму дорожньо-транспортних пригод, електротехнічного (технічної експлуатації електроустаткування), технічного стану транспортних засобів 378,64 75,73 454,37
1500165 Проведення судової експертизи в кримінальному провадженні на замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника і законного представника (за клопотанням): експертиза обставин i механізму дорожньо-транспортних пригод, електротехнічного (технічної експлуатації електроустаткування), технічного стану транспортних засобів 378,64 75,73 454,37
1500199 Проведення експертних досліджень, оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності на замовлення фізичних або юридичних осіб: дослідження обставин i механізму дорожньо-транспортних пригод, електротехнічного (технічної експлуатації електроустаткування), технічного стану транспортних засобів 378,64 75,73 454,37
Image
Image
Image

Контакти

Наша адреса:

61191, м. Харків

Телефони:

Черговий: (057) 721-15-90
Сектор документ. забезпечення: (057) 721-15-47
Бухгалтерія: (057) 723-02-25

© 2024 Харківський НДЕКЦ МВС. All Rights Reserved.