Участь у міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання судової експертизи та криміналістики»

07 листопада 2017 року працівники Харківського НДЕКЦ МВС України прийняли участь у міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання судової експертизи та криміналістики», присвяченої 100-річчю від дня народження доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України М.В.Салтевського. Конференція відбулась на базі  Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

У засіданні взяли участь більше 100 осіб, серед яких: представник Міністерства юстиції України, інших органів державної влади та місцевого самоврядування, установ Міністерства юстиції України (Харківського, Київського, Одеського, Донецького, Львівського, Дніпропетровського науково-дослідних інститутів судових експертиз, Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності), Міністерства внутрішніх справ, вищих навчальних закладів, правоохоронних органів, судів, громадських та інших організацій України, судово-експертних установ Туреччини, Республіки Білорусь, Республіки Молдова, Республіки Литва, Республіки Казахстан, Республіки Узбекистан, Республіки Вірменія та ін.

Відповідно до програми заслухано доповіді, присвячені пам’яті Михайла Васильовича Салтевського – гордості української науки, відомого криміналіста, який здійснив вагомий внесок у розвиток теорії ідентифікації та стояв у витоках зародження криміналістичної одорології.

Учасники конференції оговорювали сучасні проблеми криміналістики та кримінального провадження, загальні положення судово-експертної діяльності при проведенні молекулярно-генетичної експертизи, експертиз у сфері інтелектуальної власності, психологічних, мистецтвознавчих експертиз та інших.Контакти

Наша адреса:

61191, м. Харків

Телефони:

Черговий: (057) 721-15-90
Сектор документ. забезпечення: (057) 721-15-47
Бухгалтерія: (057) 723-02-25

© 2023 Харківський НДЕКЦ МВС. All Rights Reserved.