Міжнародний «круглий стіл»

12 грудня 2019 року працівники Харківського НДЕКЦ МВС прийняли участь в засіданні «Міжнародного круглого столу» «Інноваційні методи та цифрові технології в криміналістиці, судовій експертизі та юридичній практиці», який проводився на базі Національної академії правових наук України науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса. Модераторами міжнародного «круглого столу» були доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) НАПрН України, завідувач кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Валерій Шепітько та доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) НАПрН України, головний учений секретар Національної академії правових наук України Володимир Журавель.
Під час наукового заходу обговорювалися проблемні питання розвитку інноваційної діяльності в криміналістиці, судової експертизі та юридичній практиці.
© 2023 Харківський НДЕКЦ МВС. All Rights Reserved.