ДНК-експертиза

Завданням лабораторії молекулярно-генетичних досліджень Харківського НДЕКЦ МВС є не тільки криміналістична ідентифікація людини, її слідів і встановлення родинних зв’язків при розслідуванні кримінальних злочинів.

Також ДНК-експертиза є найбільш доказовим інструментом в судових розглядах цивільних справ з метою встановлення або спростування факту біологічного батьківства та материнства.

В Харківському НДЕКЦ МВС проводять молекулярно-генетичні дослідження з питань встановлення або спростування біологічного батьківства та материнства:

- на підставі ухвали суду в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
- на підставі звернення (заяви) фізичної або юридичної особи на умовах надання платних послуг.

Підрозділи Експертної служби МВС забезпечують конфіденційність відомостей, отриманих під час проведення молекулярно-генетичних експертиз і досліджень згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних».

Якість досліджень і достовірність результатів підтверджуються атестатом про акредитацією відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO/IEC 17025 в сфері молекулярно-генетичних досліджень.

Всі учасники дослідження (які вказані в заяві) при собі обов'язково повинні мати паспорт (свідоцтво про народження) та ІПН.

Відбір зразків для дослідження або робота з наданими об'єктами буде проводитися виключно після надання платником оплаченої квитанції.

Довідки за телефонами: (057) 721 15 46; (057) 721 15 90. 

Замовити експертизу/дослідження:

Молекулярно-генетичні дослідження

Код послуги 

Найменування послуги

Експертогодина, грн. (без ПДВ) ПДВ Всього з ПДВ
1500127 Проведення судової експертизи в цивільних, господарських, адміністративних справах, у виконавчому провадженні: експертиза молекулярно-генетичні 188,78 37,76 226,54
1500164 Проведення судової експертизи в кримінальному провадженні на замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника і законного представника (за клопотанням): експертиза молекулярно-генетичні 188,78 37,76 226,54
1500198 Проведення експертних досліджень, оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності на замовлення фізичних або юридичних осіб: дослідження молекулярно-генетичні 188,78 37,76 226,54


У разі проведення біологічної експертизи або дослідження до розміру плати, визначеного відповідно до переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р. № 795 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 42, ст. 1671; 2011 р., № 84, ст. 3068), додається вартість фактично витрачених реактивів і витратних матеріалів (крім канцелярських товарів), яка визначається за окремою калькуляцією.

Контакти

Наша адреса:

61191, м. Харків

Телефони:

Черговий: (057) 721-15-90
Сектор документ. забезпечення: (057) 721-15-47
Бухгалтерія: (057) 723-02-25

© 2023 Харківський НДЕКЦ МВС. All Rights Reserved.