Експертна спеціальність 2.1 «Дослідження реквізитів документів»

Основними завданнями технічної експертизи реквізитів документів є:

 • встановлення фактів і способів унесення змін до документів (підчистка, травлення, дописка, переклеювання фотокарток, літер тощо) та виявлення їх первинного змісту;
 • виявлення залитих, замазаних, вицвілих та інших слабковидимих або невидимих текстів (зображень) на різних матеріалах;
 • встановлення виду та ідентифікація приладів письма за штрихами;
 • визначення послідовності нанесення штрихів, що перетинаються;
 • встановлення документа, виготовленого шляхом монтажу із застосуванням копіювально-розмножувальної та комп’ютерної техніки.

Об’єкти дослідження:

 • грошові знаки, які знаходяться чи знаходились в офіційному обігу;
 • документи, що засвідчують особу, подію, освіту, трудовий стаж;
 • проїзні документи;
 • знаки поштової оплати (поштові марки, конверти з марками, листівки з марками тощо);
 • документи, що обслуговують грошовий обіг;
 • білети тиражних та миттєвих лотерей;
 • цінні папери;
 • слідоутворюючі поверхні засобів письма та інших технічних засобів (друкарських форм, печаток, штампів, факсиміле тощо), за допомогою яких виготовляються документи та їх реквізити на певних матеріальних носіях;
 • зміст документів (текст, підписи, відбитки печаток, штампів тощо).

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • Чи вносились у текст документа зміни? Якщо вносилися, то яким чином (підчистка, дописка, травлення, виправлення тощо) і який зміст первинного тексту?
 • Чи була замінена фотокартка в документі?
 • Який зміст замаскованого (зафарбованого, забрудненого, замазаного тощо) тексту?
 • Який зміст знебарвленого тексту?
 • У якій послідовності виконувались реквізити документа (підписи, рукописні записи, відбитки печаток), які перетинаються між собою?
 • Яким способом (наприклад пишучим приладом, або за допомогою копіювання, за допомогою технічних засобів тощо) виконаний підпис і рукописні записи в документі?
 • Яким типом пишучого приладу (наприклад, кульковою або перовою ручкою, олівцем) виконаний підпис (рукописні записи) в документі?
 • Чи виготовлено документ шляхом технічного монтажу?
 • Чи виготовлено технічні зображення наданих (різних) документів з одного оригіналу шляхом монтажу?

Наведений перелік запитань не є вичерпним.

Важливо. Для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів.

 

Замовити експертизу/дослідження:

Дослідження реквізитів документів; 
Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів; 

Код послуги 

Найменування послуги

Експертогодина, грн. (без ПДВ) ПДВ Всього з ПДВ
1500116 Проведення судової експертизи в цивільних, господарських, адміністративних справах, у виконавчому провадженні: експертиза документів 239,00 47,80 286,80
1500156 Проведення судової експертизи в кримінальному провадженні на замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника і законного представника (за клопотанням): експертиза документів 239,00 47,80 286,80
1500190 Проведення експертних досліджень, оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності на замовлення фізичних або юридичних осіб: дослідження документів 239,00 47,80 286,80

 

Image
Image

Контакти

Наша адреса:

61191, м. Харків

Телефони:

Черговий: (057) 721-15-90
Сектор документ. забезпечення: (057) 721-15-47
Бухгалтерія: (057) 723-02-25

© 2023 Харківський НДЕКЦ МВС. All Rights Reserved.