Експертна спеціальність 8.9 «Дослідження металів і сплавів»

Завдання:

  • установлення елементного складу металів і сплавів та виробів із них;
  • виявлення слідів сторонньої металізації на предметах-носіях;
  • установлення факту підробки виробів з дорогоцінних металів та сплавів;
  • визначення кількісного вмісту золота в сплавах (ювелірні вироби, зубні протези тощо);
  • установлення спільної родової (групової) належності металів, сплавів та виробів з них.

Рекомендації: об’єкти дослідження слід упаковувати кожен окремо в полімерні або паперові пакети. 

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
1) Чи наявні (містяться) на предметах-носіях сліди конкретних металів?
2) Чи наявні (містяться) сліди металізації конкретним металом на ділянці пошкоджень на даних предметах?
3) З якого металу (сплаву) виготовлена частинка, вилучена з рани потерпілого?
4) Чи є на даному предметі ошурки (дрібні порошкоподібні частинки металу, що утворюються під час його обробки) заліза (іншого металу)?
5) З якого металу (сплаву) виготовлені дані предмети (зубні протези, обручка, браслет тощо)?
6) Чи мають надані на дослідження металеві об’єкти спільну родову (групову) належність?

Замовити експертизу/дослідження:

Дослідження металів і сплавів 

Код послуги 

Найменування послуги

Експертогодина, грн. (без ПДВ) ПДВ Всього з ПДВ
1500133 Проведення судової експертизи в цивільних, господарських, адміністративних справах, у виконавчому провадженні : експертиза металографічні 378,64 75,73 454,37
1500170 Проведення судової експертизи в кримінальному провадженні на замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника і законного представника (за клопотанням): експертиза металографічні 378,64 75,73 454,37
1500204 Проведення експертних досліджень, оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності на замовлення фізичних або юридичних осіб: дослідження металографічні 378,64 75,73 454,37