Експертна спеціальність 8.8 «Дослідження грунтів»

Завдання:

  • виявлення мікрослідів ґрунтового походження на різних предметах-носіях;
  • ідентифікація локальної ділянки місцевості за порівняльними та контрольними зразками ґрунту;
  • установлення спільної родової (групової) належності об’єктів ґрунтового походження;
  • виявлення в ґрунтових нашаруваннях сторонніх домішок.

Рекомендації:
Нашарування ґрунту необхідно направляти разом з об’єктомслідоносієм. Якщо через будь-які обставини об’єкт-слідоносій або частину його вилучити неможливо, то виявлені на ньому ґрунтові нашарування після фіксації необхідно обережно зібрати для проб у паперовий пакет.

Для упакування об’єкта-слідоносія застосовують непроникний матеріал, наприклад, чистий паперовий мішок.

Не рекомендується вилучати ґрунтові нашарування на липку плівку «скотч». Категорично не допускається змішування ґрунтів, вилучених з різних ділянок об’єкта-слідоносія.

Порівняльні та контрольні зразки відбирають вагою 50-200 г. Зразки обов’язково висушують при кімнатній температурі на чистих аркушах паперу 1-3 доби.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
1) Чи є на об’єктах нашарування речовини ґрунтового походження?
2) Чи належать ґрунтові нашарування, вилучені з предмета-носія, конкретній ділянці місцевості?
3) Чи мають ґрунтові нашарування, вилучені з місця події і з предмета-носія, спільну родову або групову належність?
4) Чи містять ґрунтові нашарування з предмета(-ів)-носія(-їв) домішки, характерні для певної місцевості?
5) Який механізм утворення ґрунтових нашарувань на предметах одягу?

Замовити експертизу/дослідження:

Дослідження грунтів

Код послуги 

Найменування послуги

Експертогодина, грн. (без ПДВ) ПДВ Всього з ПДВ
1500124 Проведення судової експертизи в цивільних, господарських, адміністративних справах, у виконавчому провадженні: експертиза матеріалів, речовин, виробів та харчових продуктів 378,64 75,73 454,37
1500161 Проведення судової експертизи в кримінальному провадженні на замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника і законного представника (за клопотанням): експертиза матеріалів, речовин, виробів та харчових продуктів 378,64 75,73 454,37
1500195 Проведення експертних досліджень, оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності на замовлення фізичних або юридичних осіб: дослідження матеріалів, речовин, виробів та харчових продуктів 378,64 75,73 454,37