Експертна спеціальність 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей»

Об’єкти дослідження: алкогольні напої (вина, спирт, горілка, лікеро-горілчані вироби, коньяки та ін.) – спиртовмісні рідини, виготовлені в заводських умовах і з дотриманням технологічних процесів та згідно з рецептурою (для кожного виду алкогольного напою), слабоалкогольні напої (пиво, спиртовані соки тощо) та спиртовмісні рідини кустарного (домашнього) виготовлення (брага, самогон, спиртовмісні рідини, виготовлені на основі етилового спирту).

Рекомендації:
Об’єкти дослідження (спирт, розливні алкогольні напої) упаковують так, щоб не допустити зміни їх фізико-хімічних властивостей у скляну тару, об’ємом проби не менше 500 мл.
Партією вважають кількість виробу, виготовлену одним підприємством, одного найменування, одного купажу, одної дати розливу (виготовлення), оформлену одним документом про якість.
В ухвалі про призначення експертизи повинні бути чітко сформульовані питання, що виносяться на вирішення експертизи (вказано вимогам якого конкретного нормативного документа (ДСТУ) повинна відповідати досліджувана рідина).
В усіх випадках (якщо це можливо) необхідно надати документ (або виписку з нього), що характеризує якість продукту (сертифікат, технічні вимоги, міждержавний (державний) стандарт). Особливо це стосується тих випадків, коли вилучаються алкогольні напої іноземного виробництва (віскі, джин, бренді та ін.).

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
1) Чи містить надана на дослідження рідина у своєму складі етиловий спирт?
2) Якщо представлена рідина містить етиловий спирт, то яка її міцність?
3) Чи відповідає представлений алкогольний напій (вино, горілка, коньяк та ін.) вимогам діючого міждержавного (державного) стандарту? (Зазначити, якого саме.)
4) Чи являється вилучена рідина спиртним напоєм домашнього виготовлення (самогоном, брагою)?
5) Чи мають представлені спиртовмісні рідини (алкогольні напої) спільну родову (групову) належність?

Замовити експертизу/дослідження:

Дослідження спиртовмісних сумішей

Код послуги 

Найменування послуги

Експертогодина, грн. (без ПДВ) ПДВ Всього з ПДВ
1500124 Проведення судової експертизи в цивільних, господарських, адміністративних справах, у виконавчому провадженні: експертиза матеріалів, речовин, виробів та харчових продуктів 239,00 47,80 286,80
1500161 Проведення судової експертизи в кримінальному провадженні на замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника і законного представника (за клопотанням): експертиза матеріалів, речовин, виробів та харчових продуктів 239,00 47,80 286,80
1500195 Проведення експертних досліджень, оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності на замовлення фізичних або юридичних осіб: дослідження матеріалів, речовин, виробів та харчових продуктів 239,00 47,80 286,80

Контакти

Наша адреса:

61191, м. Харків

Телефони:

Черговий: (057) 721-15-90
Сектор документ. забезпечення: (057) 721-15-47
Бухгалтерія: (057) 723-02-25

© 2023 Харківський НДЕКЦ МВС. All Rights Reserved.