Експертна спеціальність 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів»

Завдання:

  • установлення факту належності речовини до наркотичних засобів (психотропних речовин, прекурсорів, аналогам або ізомерам);
  • виявлення на предметі-носії слідів наркотичних засобів (психотропних речовини, прекурсорів, аналогів або ізомерів);
  • установлення спільної родової (групової) належності;
  • установлення належності наркотичних або психотропних алкалоїдів у вирощуваних рослинах.

Рекомендації:
Віднесення невідомої речовини до наркотиків можливо тільки шляхом лабораторного дослідження.
При направленні об’єктів дослідження на експертизу їх необхідно правильно упаковувати, оскільки дуже часто від цього залежить результат дослідження. Рідини, що направляють на аналіз, необхідно герметично закупорювати. Речовини рослинного походження повинні бути упаковані в паперові конверти (ні в якому разі не використовувати при упаковці свіжих рослинних об’єктів поліетиленову або пластикову тару: речовини в такій тарі можуть прогнити). Тверду речовину вміщують в склянки та пластикові ємності або акуратно загортають у папір таким чином, щоб речовина не просипалася, вилучені прекурсори (розчинники, кислоти) упаковують в скляну тару), вилучені рослини необхідно надавати зі всіма частинами (корінь, стебло та верхівки). Коли на
дослідження надають вирощувані рослини, додається протокол огляду місця події. 
Усі упаковки повинні мати пояснювальні написи, підписи учасників вилучення об’єктів дослідження, підписи понятих, відбиток печатки, упаковка повинна зберігати недоторканість до об’єктів дослідження. При направленні на дослідження будь-яких наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів необхідно враховувати їх специфічні особливості, у тому числі здатність змінювати склад під час зберігання.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
За вилученими речовинами:
1) Чи містять представлені на дослідження об’єкти наркотичні, психотропні речовини або прекурсори? Якщо так, то які саме, яка їхня маса?
2) Чи мають представлені на дослідження речовини спільну родову (групову ) належність?
3) Яка маса наркотичного засобу або психотропної речовини?
4) Чи являються надані на дослідження рослини рослинами, які вміщують наркотичні або психотропні алкалоїди?
За вилученим обладнанням:
1) Чи є на представлених об’єктах (предметах) сліди (залишки, нашарування) наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів або інших речовин? Якщо так, то яких і яка їх маса?
2) Чи можуть представлені на дослідження предмети використовуватися для виготовлення (синтезу) наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів? 

Замовити експертизу/дослідження:

Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів

Код послуги 

Найменування послуги

Експертогодина, грн. (без ПДВ) ПДВ Всього з ПДВ
1500124 Проведення судової експертизи в цивільних, господарських, адміністративних справах, у виконавчому провадженні: експертиза матеріалів, речовин, виробів та харчових продуктів 239,00 47,80 286,80
1500161 Проведення судової експертизи в кримінальному провадженні на замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника і законного представника (за клопотанням): експертиза матеріалів, речовин, виробів та харчових продуктів 239,00 47,80 286,80
1500195 Проведення експертних досліджень, оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності на замовлення фізичних або юридичних осіб: дослідження матеріалів, речовин, виробів та харчових продуктів 239,00 47,80 286,80
© 2023 Харківський НДЕКЦ МВС. All Rights Reserved.