Експертна спеціальність 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів»

Завдання:

  • установлення факту належності речовини до наркотичних засобів (психотропних речовин, прекурсорів, аналогам або ізомерам);
  • виявлення на предметі-носії слідів наркотичних засобів (психотропних речовини, прекурсорів, аналогів або ізомерів);
  • установлення можливості застосування наданих на дослідження речовин для виготовлення наркотичних засобів (психотропних речовин);
  • установлення спільного джерела походження наданих на дослідження наркотичних речовин (психотропних речовин, прекурсорів);
  • установлення спільної родової (групової) належності;
  • установлення можливого виготовлення (здійснення синтезу) наркотичних засобів або психотропних речовин згідно з описом або виявлених рецептур;
  • установлення належності наркотичних або психотропних алкалоїдів у вирощуваних рослинах.

Рекомендації:
Віднесення невідомої речовини до наркотиків можливо тільки шляхом лабораторного дослідження.
Зразки проб для дослідження відбираються з різних упаковок, які відрізняються будь-чим одна від одної (кольором, подрібненістю, вологістю, запахом тощо). У випадках, якщо зразки мають однорідний стан, вилучення проводять таким чином: при кількості упаковок менше 10 на аналіз беруться всі зразки; від 10 до 100 – відбираються 10; при 100 і більше – відбирається кількість, яка дорівнює кореню квадратному із загальної кількості.
Вилучення проб сипучих чи в’язких матеріалів проводять методом «конверта» з п’яти точок кути та середина) або методом піраміди з верхнього, середнього та нижнього шарів. При вилученні проб рідин їх спочатку перемішують, потім відбирають у пляшки чи флакони. На дослідження відбирають здебільшого 10-20 г речовини.
При направленні об’єктів дослідження на експертизу їх необхідно правильно упаковувати, оскільки дуже часто від цього залежить результат дослідження. Рідини, що направляють на аналіз, необхідно герметично закупорювати. Речовини рослинного походження повинні бути упаковані в паперові конверти (ні в якому разі не використовувати при упаковці свіжих рослинних об’єктів поліетиленову або пластикову тару: речовини в такій тарі можуть прогнити). Тверду речовину вміщують в склянки та пластикові ємності або акуратно загортають у папір таким чином, щоб речовина не просипалася, вилучені прекурсори (розчинники, кислоти) упаковують в скляну тару), вилучені рослини необхідно надавати зі всіма частинами (корінь, стебло та верхівки). Коли на
дослідження надають вирощувані рослини, додається протокол огляду місця події. 
Усі упаковки повинні мати пояснювальні написи, підписи учасників вилучення об’єктів дослідження, підписи понятих, відбиток печатки, упаковка повинна зберігати недоторканість до об’єктів дослідження. При направленні на дослідження будь-яких наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів необхідно враховувати їх специфічні особливості, у тому числі
здатність змінювати склад під час зберігання.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
За вилученими речовинами:
1) Чи містять представлені на дослідження об’єкти наркотичні, психотропні речовини або прекурсори? Якщо так, то які саме, яка їхня маса, об’єм?
2) Чи мають вилучені в різних місцях або у осіб наркотичні засоби психотропні речовини або прекурсори загальне джерело походження (однакові фізико-хімічні показники, якісний та кількісний склад)?
3) Чи використовувалася представлена на дослідження рослинна маса для виготовлення наркотиків? Чи є в ній сліди наркотичних засобів? Якщо так, то яких саме?
4) Чи мають представлені на дослідження речовини спільну родову (групову ) належність?
5) Який вміст наркотично активних компонентів у речовинах?
6) Чи є серед представлених об’єктів хімічні речовини, які використовуються при виготовленні наркотичних засобів або психотропних речовин (яких саме)? Якщо так, то які і на яких стадіях вони використовуються?
7) Чи маються серед представлених об’єктів хімічні речовини, які використовуються під час виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин (яких саме), якщо так, то які і на яких стадіях вони використовуються? (Для вирішення питання надається протокол допиту підозрюваного або надано надруковані листи синтезу наркотичного засобу або психотропної речовини.)
8) Чи являються надані на дослідження зразки рослин рослинами, які вміщують наркотичні та психотропні алкалоїди?
За вилученим обладнанням:
1) Чи є на представлених об’єктах (предметах) сліди (залишки, нашарування) наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів або інших речовин? Якщо так, то яких і яка їх маса?
2) Чи можуть представлені на дослідження предмети використовуватися для виготовлення (синтезу) наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів? (Для вирішення питання надається протокол допиту підозрюваного або надано надруковані листи синтезу наркотичного засобу або психотропної речовини.)
За вилученими записами:
1) Чи наявні у вилучених записах описи методик виготовлення (здійснення синтезу) наркотичних засобів або психотропних речовин? Якщо так, то яких саме? 
2) Чи можливо виготовлення (здійснення синтезу) наркотичних засобів або психотропних речовин згідно з описом?
За показаннями затриманого, зафіксованими у протоколі:
1) Чи можливе виготовлення (здійснення синтезу) наркотичних засобів або психотропних речовин згідно зі схемами та описами їх отримання, які викладені в протоколі допиту затриманого (підозрюваного)?

Замовити експертизу/дослідження:

Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів

Код послуги 

Найменування послуги

Експертогодина, грн. (без ПДВ) ПДВ Всього з ПДВ
1500124 Проведення судової експертизи в цивільних, господарських, адміністративних справах, у виконавчому провадженні: експертиза матеріалів, речовин, виробів та харчових продуктів 239,00 47,80 286,80
1500161 Проведення судової експертизи в кримінальному провадженні на замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника і законного представника (за клопотанням): експертиза матеріалів, речовин, виробів та харчових продуктів 239,00 47,80 286,80
1500195 Проведення експертних досліджень, оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності на замовлення фізичних або юридичних осіб: дослідження матеріалів, речовин, виробів та харчових продуктів 239,00 47,80 286,80

Контакти

Наша адреса:

61036, м. Харків

Телефони:

Черговий: (057) 721-15-90
Сектор документ. забезпечення: (057) 721-15-47
Бухгалтерія: (057) 723-02-25

© 2023 Харківський НДЕКЦ МВС. All Rights Reserved.