Експертна спеціальність 8.16 «Дослідження провідників із ознаками короткого замикання»

Об’єкти дослідження: мідні та алюмінієві провідники з локальними слідами термічної дії.

Завдання:

  • установлення характеру оплавлень на мідних або алюмінієвих струмопровідних елементах;
  • установлення належності наявних оплавлень до таких, що виникли у наслідок короткого замикання;
  • установлення умов навколишнього середовища, в яких сталось коротке замикання.

Рекомендації:
Особливу увагу необхідно приділяти електропроводці, що була вилучена з місць найбільшого вигорання.
Вилучати провідники необхідно обережно, намагаючись не пошкодити місце оплавлення.
Сплавлені жили не розділяються, а вилучаються разом. Кожному із вилучених провідників надається бирка із описом місця вилучення і належності до конкретної ділянки електричної схеми об’єкта і пакується такий провідник один від одного окремо.

Якщо можливо, то спеціаліст у ході огляду визначає марку кабельного виробу, яка також вказується на бирці.

При призначенні експертиз, пов’язаних із дослідженням металевих провідників, окрім речових доказів необхідно надавати наступні матеріали:
- електричну схему об’єкта із зазначенням, якими елементами її є представлені на дослідження провідники;
- план об’єкта із зазначенням місць вилучень провідників;
- отримані у ході огляду або слідчими шляхами дані щодо марки кабельних виробів, які використовувались на об’єкті.

У випадку наявності вказаних матеріалів при проведенні комплексної пожежно-технічної експертизи може бути зроблений висновок про причинний зв’язок короткого замикання і пожежі. Під час огляду місця пожежі вилучається не вся електропроводка, а тільки її фрагменти, які мають локальні сліди термічної дії.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
1) Чи є на об’єктах дослідження оплавлення металу, характерні для короткого замикання?
2) При яких умовах навколишнього середовища сталось дане коротке замикання?

Замовити експертизу/дослідження:

Дослідження провідників із ознаками короткого замикання

Код послуги 

Найменування послуги

Експертогодина, грн. (без ПДВ) ПДВ Всього з ПДВ
1500124 Проведення судової експертизи в цивільних, господарських, адміністративних справах, у виконавчому провадженні: експертиза матеріалів, речовин, виробів та харчових продуктів 239,00 47,80 286,80
1500161 Проведення судової експертизи в кримінальному провадженні на замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника і законного представника (за клопотанням): експертиза матеріалів, речовин, виробів та харчових продуктів 239,00 47,80 286,80
1500195 Проведення експертних досліджень, оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності на замовлення фізичних або юридичних осіб: дослідження матеріалів, речовин, виробів та харчових продуктів 239,00 47,80 286,80

Контакти

Наша адреса:

61191, м. Харків

Телефони:

Черговий: (057) 721-15-90
Сектор документ. забезпечення: (057) 721-15-47
Бухгалтерія: (057) 723-02-25

© 2023 Харківський НДЕКЦ МВС. All Rights Reserved.