Експертна спеціальність 8.14 «Дослідження спеціальних хімічних речовин»

Об’єкти дослідження: спеціальні хімічні речовини, що поділяються на три групи:

  • забарвлюючі – хімічні речовини, які забезпечують стійке забарвлення (барвники типу «родамінів», брильянтового зеленого («зеленки»), хризоїдину, метиленового блакитного, фуксину та ін.);
  • люмінесціюючі – хімічні речовини, яким властиво люмінесціювати (світитися при опроміненні УФ-світлом) тим чи іншим кольором, які поділяються на: а) люмінофори, які являють собою штучно виготовлені речовини чи суміші, що світяться під дією випромінювання (люмогени, світлосклад Б-ЗС); б) медичні препарати – речовини, що використовуються в медичній практиці, але мають властивість світитися (люмінесціювати) під дією випромінювання (саліцилова кислота, саліцилат натрію – люмінесценція яскраво-блакитного кольору, риванол – жовтозеленого кольору, тетрациклін – жовтого кольору); в) спеціальні люмінесцентні речовини, до яких відносяться спеціальні олівці (білі, чорні, графітнокопіювальні), спеціальні чорнила (фіолетові, сині, безбарвні);
  • індикатори – речовини, які змінюють своє забарвлення при взаємодії з іншими хімічними речовинами (наприклад, фенолфталеїн – рожеве забарвлення в лужному середовищі; диметилгліоксим – рожеве забарвлення при дії розчину сульфату нікелю (II)).

Завдання:

  • виявлення на предметах-носіях СХР (фарбуючих, люмінесціюючих або індикаторів);
  • установлення спільної родової (групової) належності СХР.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
1) Чи наявні (містяться) на наданих на дослідження предметахносіях (одязі,  зутті, змивах з рук, грошових знаках тощо) сліди СХР?
2) Якщо так, то чи мають вони спільну родову (групову) належність з наданим зразком СХР?

Замовити експертизу/дослідження:

Дослідження спеціальних хімічних речовин

Код послуги 

Найменування послуги

Експертогодина, грн. (без ПДВ) ПДВ Всього з ПДВ
1500124 Проведення судової експертизи в цивільних, господарських, адміністративних справах, у виконавчому провадженні: експертиза матеріалів, речовин, виробів та харчових продуктів 239,00 47,80 286,80
1500161 Проведення судової експертизи в кримінальному провадженні на замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника і законного представника (за клопотанням): експертиза матеріалів, речовин, виробів та харчових продуктів 239,00 47,80 286,80
1500195 Проведення експертних досліджень, оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності на замовлення фізичних або юридичних осіб: дослідження матеріалів, речовин, виробів та харчових продуктів 239,00 47,80 286,80

Контакти

Наша адреса:

61191, м. Харків

Телефони:

Черговий: (057) 721-15-90
Сектор документ. забезпечення: (057) 721-15-47
Бухгалтерія: (057) 723-02-25

© 2023 Харківський НДЕКЦ МВС. All Rights Reserved.