Експертна спеціальність 8.1 «Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить»

Завдання:

  • розпізнання та встановлення належності досліджуваної речовини до ЛФМ;
  • встановлення спільної родової (групової) належності об’єктів, що порівнюються;
  • ідентифікація або диференціація певного пофарбованого предмета;
  • визначення хімічного та елементного складу ЛФМ та ЛФП;
  • визначення способу пофарбування певного предмета (заводський чи не заводський);
  • визначення кольору ЛФМ та ЛФП;
  • визначення цільового призначення ЛФП;
  • виявлення нашарувань ЛФП на предметах-носіях.

Рекомендації:
На дослідження, при можливості, доцільно надавати весь предмет або його фрагмент (коли предмет має великі розміри). Предмети одягу з нашаруваннями ЛФП надавати у сухому стані. Як зразок порівняння необхідно надавати ЛФП, вилучене з площі не менше 1 см2.
Зразки ЛФП необхідно відбирати відшаруванням частинок покриття або їхнього зрізу на всю глибину до поверхні пофарбованого предмета.
При відборі проб рідких ЛФМ необхідно їх ретельно перемішувати.
Упакування об’єктів має виключати втрату або руйнування мікрочастинок (перенесення їх з однієї частини предмета-носія на іншу, потрапляння сторонніх забруднень).
Упакування рідких зразків повинно виключати розтікання фарби під час транспортування та випаровування розчинника.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
1) Чи є даний об’єкт фарбою (лаком)?
2) Чи є на даному об’єкті частинки ЛФМ?
3) До якого виду належить даний ЛФМ і яке його призначення?
4) Чи не має фарба, якою пофарбований даний предмет, і фарба, вилучена у підозрюваного, спільну родову (групову) належність (одне джерело походження)?
5) Чи однакові за хімічним складом частинки ЛФМ, виявлені на місці події, та зразки ЛФП, вилучені з транспортного засобу?
6) Чи є на поверхні вилучених предметів нашарування (частинки) сторонніх ЛФМ; якщо так, то чи не є вони частинками ЛФП конкретного автомобіля?
7) Чи пофарбовано об’єкт будівельними (художніми) фарбами; якщо так, то якими саме?

Замовити експертизу/дослідження:

Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить

Код послуги 

Найменування послуги

Експертогодина, грн. (без ПДВ) ПДВ Всього з ПДВ
1500124 Проведення судової експертизи в цивільних, господарських, адміністративних справах, у виконавчому провадженні: експертиза матеріалів, речовин, виробів та харчових продуктів 239,00 47,80 286,80
1500161 Проведення судової експертизи в кримінальному провадженні на замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника і законного представника (за клопотанням): експертиза матеріалів, речовин, виробів та харчових продуктів 239,00 47,80 286,80
1500195 Проведення експертних досліджень, оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності на замовлення фізичних або юридичних осіб: дослідження матеріалів, речовин, виробів та харчових продуктів 239,00 47,80 286,80

Контакти

Наша адреса:

61191, м. Харків

Телефони:

Черговий: (057) 721-15-90
Сектор документ. забезпечення: (057) 721-15-47
Бухгалтерія: (057) 723-02-25

© 2023 Харківський НДЕКЦ МВС. All Rights Reserved.