Експертна спеціальність 6.1 «Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення»

Фототехнічна експертиза - експертиза, спрямована на вивчення даних, що зафіксовані в кіно- та фотодокументах, технологію їх виготовлення. Як правило, фототехнічна експертиза призначається в тих випадках, коли необхідно встановити фактичні дані, зафіксовані на фотозображеннях або відеозаписах.

Об’єктами дослідження є:  фотознімки, відеозаписи та технічні засоби та фотоматеріали, які застосовувались для їх виготовлення.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань для фототехнічної експертизи:

  1. Чи застосовувалось додаткове програмне забезпечення (графічні редактори) при виготовленні наданих графічних файлів?
  2. Чи присутні на даному графічному файлі, зображенні (фотознімку) ознаки монтажу?
  3. Які дата та час виготовлення графічних файлів, дата та час їх редагування?
  4. Який тип (модель) фотокамери застосовувався для виготовлення наданих графічних файлів?
  5. Той самий чи інший об’єкт (предмет, приміщення, ділянка місцевості тощо) зафіксовано на графічних файлах, зображеннях (фотознімках, негативах), що надані для проведення експертизи?
  6. Де знаходиться точка зйомки наданого на дослідження цифрового фотознімка?
  7. Якого зросту особа, що зображена на фотозображенні «IMG0000.jpg»?
  8. Які натуральні розміри об’єктів, зображених на графічних файлах, зображеннях (фотознімках, негативах) та відео файлах (відеозаписах)?

 

Замовити експертизу/дослідження:

Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення; 

Код послуги 

Найменування послуги

Експертогодина, грн. (без ПДВ) ПДВ Всього з ПДВ
1500118 Проведення судової експертизи в цивільних, господарських, адміністративних справах, у виконавчому провадженні: експертиза портретні та фототехнічні 378,64 75,73 454,37
1500158 Проведення судової експертизи в кримінальному провадженні на замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника і законного представника (за клопотанням): експертиза портретні та фототехнічні 378,64 75,73 454,37
1500192 Проведення експертних досліджень, оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності на замовлення фізичних або юридичних осіб: дослідження портретні та фототехнічні 378,64 75,73 454,37
Image
Image
Image