Експертна спеціальність 4.6 «Дактилоскопічні дослідження»

Предметом дактилоскопічної експертизи є закономірності о механізму утворення слідів рук, джерел дактилоскопічної інформації, а також виявлення, вилучення, фіксація та використання її для розкриття та розслідування злочинів.­

Об’єкти дослідження: предмети з імовірною наявністю слідів папілярних ліній; предмети з виявленими слідами папілярних ліній, які не вилучені з поверхні об’єктів; дактилоскопічні плівки або інші липкі та полімерні матеріали з перекопійованими слідами папілярних ліній; зліпки з об’ємних слідів папілярних ліній; відбитки (відтиски), які містяться в оригіналах дактилокарт.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
1) Чи є на наданому на дослідження об’єкті сліди папілярних узорів? Якщо так, чи придатні вони для ідентифікації?
2) Чи залишені сліди папілярних узорів, особою (особами) (П.І.Б.), дактилокарта (дактилокарти) на ім’я якої (яких) надана для порівняльного дослідження?
3) Якою рукою та якими пальцями руки залишено сліди?
4) Якими ділянками поверхні руки залишено сліди?
5) Який вік, стать і зріст особи, що залишила надані на дослідження сліди?
6) Чи залишені сліди папілярних узорів, вилучені в різних місцях (на різних об’єктах), однією особою?
7) Чи ідентичні відбитки рук невпізнаного трупа та відбитки на дактилокарті заповненої на ім’я конкретної особи (П.І.Б.)?
8) Чи ідентичні відбитки рук в дактилокарті заповненій на ім’я особи (П.І.Б.) та відбитки в дактилокарті заповненій на ім’я особи (П.І.Б.)?

 

Замовити експертизу/дослідження:

Дактилоскопічні дослідження;

Код послуги 

Найменування послуги

Експертогодина, грн. (без ПДВ) ПДВ Всього з ПДВ
1500112 Проведення судової експертизи в цивільних, господарських, адміністративних справах, у виконавчому провадженні: експертиза трасологічні 239,00 47,80 286,80
1500152 Проведення судової експертизи в кримінальному провадженні на замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника і законного представника (за клопотанням): експертиза трасологічні 239,00 47,80 286,80
1500186 Проведення експертних досліджень, оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності на замовлення фізичних або юридичних осіб: дослідження трасологічні 239,00 47,80 286,80

 

Image
Image
Image

Контакти

Наша адреса:

61191, м. Харків

Телефони:

Черговий: (057) 721-15-90
Сектор документ. забезпечення: (057) 721-15-47
Бухгалтерія: (057) 723-02-25

© 2023 Харківський НДЕКЦ МВС. All Rights Reserved.