Експертна спеціальність 4.6 «Дактилоскопічні дослідження»

Предметом дактилоскопічної експертизи є закономірності о механізму утворення слідів рук, джерел дактилоскопічної інформації, а також виявлення, вилучення, фіксація та використання її для розкриття та розслідування злочинів.­

Об’єкти дослідження: предмети з імовірною наявністю слідів папілярних узорів; предмети з виявленими слідами папілярних узорів, які не вилучені з поверхні об’єктів; дактилоскопічні плівки або інші липкі та полімерні матеріали з перекопійованими слідами папілярних узорів; зліпки з об’ємних слідів папілярних узорів; зображення (цифрові, фотографічні тощо) папілярних узорів; дактилокарта як об’єкт дослідження.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
1) Чи є на наданому на дослідження об’єкті сліди папілярних узорів? Якщо є, чи придатні вони для ідентифікації?
2) Якою рукою та якими пальцями руки залишено сліди папілярних узорів?
3) Чи залишені сліди папілярних узорів, вилучені в різних місцях (на різних об’єктах), однією особою?
4) Чи залишені сліди папілярних узорів конкретною особою, дактилокарта на ім’я якої надана для порівняльного дослідження?
5) Чи ідентичні відбитки рук невпізнаного трупа (невстановленої особи) та відбитки в дактилокарті на ім’я конкретної особи?

Примітки:
1) Запитання щодо визначення давнини залишення слідів папілярних узорів і встановлення причин невиявлення слідової інформації в межах проведення дактилоскопічних досліджень не вирішуються.
2) Запитання щодо перевірки за дактилоскопічним обліком не може бути вирішене під час дактилоскопічного дослідження.
3) Запит на постановку (перевірку) слідів має міститися у супровідному листі.

 Замовити експертизу/дослідження:

Дактилоскопічні дослідження;

Код послуги 

Найменування послуги

Експертогодина, грн. (без ПДВ) ПДВ Всього з ПДВ
1500112 Проведення судової експертизи в цивільних, господарських, адміністративних справах, у виконавчому провадженні: експертиза трасологічні 378,64 75,73 454,37
1500152 Проведення судової експертизи в кримінальному провадженні на замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника і законного представника (за клопотанням): експертиза трасологічні 378,64 75,73 454,37
1500186 Проведення експертних досліджень, оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності на замовлення фізичних або юридичних осіб: дослідження трасологічні 378,64 75,73 454,37

 

Image
Image
Image