Експертна спеціальність 4.4 «Дослідження ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків»

Об’єкти дослідження

  • пошкоджені, знищені або змінені, слабо видимі номери та інші рельєфні зображення на різного роду виробах.

Рекомендації: Для вирішення завдань трасологічного дослідження експерту необхідно надати:
а) безпосередньо матеріально існуючі сліди, пріоритет за кількістю інформації, яка міститься в слідах при їх вилученні, надається слідам на об’єктах-носіях, потім зліпкам слідів, відкопійованим слідам на відповідні матеріали (дактилоскопічні плівки та ін.), а коли вилучити сліди перерахованими способами не є можливим, то сліди надаються на фотозображеннях);
б) об’єкти, якими, за припущенням слідчого судді, могли бути залишені сліди;
в) дані про час виявлення слідів, умови, в яких знаходилися об’єкти зі слідами до їх направлення на експертизу.

Об’єкти дослідження направляються в упаковці, яка забезпечує їх збереження: конверти, пакети, коробки (залежно від об’єкта), які підписуються (вказується дата, коротка фабула, місце вилучення), опечатуються та засвідчуються підписом слідчого.
Поверхня предмета, на якому розташовані сліди, що легко пошкоджуються (наприклад, поверхневі сліди ніг, різного роду нашарування), не повинна контактувати з матеріалом упаковки. 

Слідоутворюючі предмети та сліди упаковуються окремо. Для порівняльних зразків зазначається: дата їх отримання, в кого вилучені (відібрані) зразки, кількість та які саме зразки направляються на дослідження.

Вироби, які підлягають дослідженню, не можна відчищати від забруднень, фарби, іржі тощо.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
1) Яким способом змінені (знищені) маркувальні позначення на представленому об’єкті?
2) Якими були первісні маркувальні позначення на наданому об’єкті?
3) Чи були на даному виробі маркувальні позначення?
4) Чи піддавались зміні маркувальні позначення на даному об’єкті?
5) Чи виготовлені надані номерні знаки на підприємстві, що виготовляє номерні знаки державної реєстрації транспортних засобів?
6) Чи відповідають надані номерні знаки державним стандартам України?

Замовити експертизу/дослідження:

Дослідження слідів людини та слідів тварини; 
Дослідження знарядь, агрегатів, інструментів і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами;
Дослідження ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків; 

Код послуги 

Найменування послуги

Експертогодина, грн. (без ПДВ) ПДВ Всього з ПДВ
1500112 Проведення судової експертизи в цивільних, господарських, адміністративних справах, у виконавчому провадженні: експертиза трасологічні 378,64 75,73 454,37
1500152 Проведення судової експертизи в кримінальному провадженні на замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника і законного представника (за клопотанням): експертиза трасологічні 378,64 75,73 454,37
1500186 Проведення експертних досліджень, оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності на замовлення фізичних або юридичних осіб: дослідження трасологічні 378,64 75,73 454,37
Image
Image
Image

Контакти

Наша адреса:

61191, м. Харків

Телефони:

Черговий: (057) 721-15-90
Сектор документ. забезпечення: (057) 721-15-47
Бухгалтерія: (057) 723-02-25

© 2024 Харківський НДЕКЦ МВС. All Rights Reserved.