Експертна спеціальність 4.2 «Дослідження знарядь, агрегатів, інструментів і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами»

Об’єкти дослідження

  • сліди знарядь та інструментів, механізмів та їх частин (сліди механізмів, замки, пломби, вузли та петлі, сліди знарядь та інструментів, встановлення цілого за частинами, дослідження предметів масового виробництва, в тому числі мікросліди на перерахованих об’єктах);
  • сліди транспортних засобів (сліди шин транспортного засобу)

Завдання

  • ідентифікаційні (завдання залежно від виду судової трасологічної експертизи поділяються на встановлення індивідуальної тотожності та групової належності людей знарядь, механізмів тварин що залишили сліди, а також встановлення
    тотожності цілого за його частинами);
  • діагностичні (завдання направлені на виявлення слідів, встановлення придатності слідів для ідентифікації та встановлення групової належності слідоутворюючого об’єкта, установлення механізму утворення слідів, установлення послідовності утворення слідів та властивостей об’єкта дослідження, в тому числі завдання
    ситуаційні та класифікаційні).

Рекомендації: Для вирішення завдань трасологічного дослідження експерту необхідно надати:
а) безпосередньо матеріально існуючі сліди, пріоритет за кількістю інформації, яка міститься в слідах при їх вилученні, надається слідам на об’єктах-носіях, потім зліпкам слідів, відкопійованим слідам на відповідні матеріали (дактилоскопічні плівки та ін.), а
коли вилучити сліди перерахованими способами не є можливим, то сліди надаються на фотозображеннях);
б) об’єкти, якими, за припущенням слідчого судді, могли бути залишені сліди;
в) дані про час виявлення слідів, умови, в яких знаходилися об’єкти зі слідами до їх направлення на експертизу.

Об’єкти дослідження направляються в упаковці, яка забезпечує їх збереження: конверти, пакети, коробки (залежно від об’єкта), які підписуються (вказується дата, коротка фабула, місце вилучення), опечатуються та засвідчуються підписом слідчого.
Поверхня предмета, на якому розташовані сліди, що легко пошкоджуються (наприклад, поверхневі сліди ніг, різного роду нашарування), не повинна контактувати з матеріалом упаковки. 
Слідоутворюючі предмети та сліди упаковуються окремо. Для порівняльних зразків зазначається: дата їх отримання, в кого вилучені (відібрані) зразки, кількість та які саме зразки направляються на дослідження.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань

Об’єктами дослідження є предмети, на яких є сліди від дії знарядь, та інших предметів, а також знаряддя, інструменти або інші предмети.

Якщо об’єкт є громіздким (наприклад, прес), надаються його слідоутворюючі деталі. Вилучення частин об’єктів доцільно проводити за участю експерта (спеціаліста).

Якщо об’єктом дослідження є сліди свердління, розпилювання, роздроблення, експертові слід надавати також стружки, ошурки, тирсу, тріски, що знайдені при ОМП, також необхідно вказати їх локалізацію відносно перешкоди чи іншого об’єкта. Якщо з
обставин справи видно, що згадані частки можуть утворитися внаслідок дії не лише тих знарядь, які перевіряються, про це слід повідомити експерта.

На частинах предметів зі слідами необхідно позначити їх просторове положення (верх, низ, зовнішня або внутрішня сторона та ін.).

Якщо потрібно встановити напрям зруйнування віконного скла, експертові надається рама із залишками осколків, а також всі осколки з місця події. Предмет, яким вчинено руйнування віконного скла, надається лише в натурі.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
1) Чи даним знаряддям (інструментом) вчинено злам (або іншу дію (зрубано дерево, спиляно гілку, відокремлено дріт тощо))?
2) Чи не залишено сліди зламу, вилучені з різних місць подій, одним знаряддям?
3) Одним чи кількома знаряддями вчинено злам?
4) Знаряддям (інструментом) якого типу, виду вчинено злам?
5) Яким способом розділено предмет (шляхом розрізування, розрубування, розпилювання, свердлення тощо)?
6) Чи не залишені сліди конкретним знаряддям (інструментом)?

Об’єктами дослідження є замки, відмички, інші предмети, які могли використовуватися для відкривання замка, усі ключі від цих замків, частини замків, пломби усіх видів та модифікацій, линва та пломбувальні лещата.

Замки надаються на дослідження в тому стані, в якому вони знайдені на МП та вилучені. Уводити в ключову шпарину будь-які предмети (в т.ч. комплектні ключі), а також проводити інші експерименти із замками до їх експертного дослідження забороняється.

Вилучення замків із сейфів та інших сховищ доцільно доручати експертові (спеціалістові).

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
1) Чи є сліди від дії сторонніх предметів (відмички, підібраного або підробленого ключів) на внутрішній поверхні циліндрового механізму замку?
2) Чи є сліди знаряддя зламу на корпусі фрагменту циліндрового механізму замку?
*Дані питання ставляться у разі відсутності об’єктів для порівняльного дослідження.
3) Чи проведений злам циліндрового механізму, фрагмент якого наданий на дослідження, розвідним ключем, наданим на дослідження?
4) Чи є на внутрішніх поверхнях циліндрового механізму замку сліди від дії предметів (відмичок) наданих на дослідження?
*Дані питання ставляться у разі наявності знаряддя, ймовірно, від дії якого зламано, або пошкоджено) циліндровий механізм замку.
5) Чи справний механізм замка, наданого на дослідження?
6) У який спосіб був відкритий наданий на дослідження навісний замок?
7) Чи підлягали надані пломби повторному навішуванню?
8) Чи можливо вилучити линву з тіла наданої пломби без її пошкодження?
9) Чи виготовлений наданий запірний пломбувальний пристрій заводом-виготовником?
10) Чи проведене навішування наданої пломби лещатами, наданими на дослідження?

Об’єктами дослідження є предмети одягу, їх частини та об’єкти, якими пошкоджено одяг. Експерту необхідно надати відомості, чи не зазнавав одяг прання або хімічної чистки, як зберігався до моменту призначення дослідження, в якому стані вилучений
(забруднення, зволоження та ін.).

Коли ставиться питання про нанесення пошкоджень конкретним знаряддям, надається саме знаряддя.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
1) Яким предметом утворені пошкодження на наданому одязі?
2) Чи не утворилися пошкодження на одязі від дії конкретного предмета?
3) Який механізм та послідовність утворення пошкоджень?
4) Які пошкодження є на одязі?

Об’єктами дослідження є наприклад електричні дроти, кабельні стяжки, цвяхи та ін.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
1) Чи є на наданих на дослідження предметах ознаки відношення до однієї партії (маркування, особливості штампування тощо)?
2) Чи виготовлені надані на дослідження предмети на одному і тому ж самому обладнанні?

Об’єктами дослідження є ймовірні частини монолітного предмета, частини, ймовірно, складеного предмету та предмети, що могли складати раніше один комплект.

На експертизу надаються всі знайдені частини, які, можливо, раніше складали один предмет.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
Чи становили надані частини одне ціле?

Об’єктами дослідження є сліди шин коліс транспортних засобів та шини транспортних засобів.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
1) Чи придатний слід шини колеса транспортного засобу для ідентифікації слідоутворюючого об’єкта?
2) Чи не залишений слід шини колеса транспортного засобу для шиною колеса, наданою на дослідження?

Замовити експертизу/дослідження:

Дослідження знарядь, агрегатів, інструментів і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами;

Код послуги 

Найменування послуги

Експертогодина, грн. (без ПДВ) ПДВ Всього з ПДВ
1500112 Проведення судової експертизи в цивільних, господарських, адміністративних справах, у виконавчому провадженні: експертиза трасологічні 239,00 47,80 286,80
1500152 Проведення судової експертизи в кримінальному провадженні на замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника і законного представника (за клопотанням): експертиза трасологічні 239,00 47,80 286,80
1500186 Проведення експертних досліджень, оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності на замовлення фізичних або юридичних осіб: дослідження трасологічні 239,00 47,80 286,80

 

Image
Image
Image

Контакти

Наша адреса:

61191, м. Харків

Телефони:

Черговий: (057) 721-15-90
Сектор документ. забезпечення: (057) 721-15-47
Бухгалтерія: (057) 723-02-25

© 2023 Харківський НДЕКЦ МВС. All Rights Reserved.