Експертна спеціальність 3.3 «Дослідження холодної зброї»

Об’єкти дослідження: ножі, кинджали, багнети, мечі, шаблі, дубинки, палиці, кастети, сюрікени, арбалети тощо.

Завдання: встановлення належності об’єктів дослідження до холодної зброї певного виду та типу; встановлення способу виготовлення зазначених предметів

Рекомендації: По кожному об’єкту дослідження виноситься окрема постанова (ухвала).
Об’єкт упаковується за загальним правилом, крім цього упаковка повинна виключити можливість розриву пакунку або травмування особи, яка перевозить цей предмет.
У постанові (ухвалі) про призначення судової експертизи зброї обов’язкова наявність згоди на руйнуючі методи досліджень: «За необхідністю, дозволяю використання руйнуючих методів досліджень (ст. 69 КПК України)».

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
1) Чи відноситься наданий предмет (у формі багнету/ножа/палиці/арбалету тощо) до холодної зброї певного виду та типу?
2) У який спосіб виготовлена надана зброя (предмет у формі меча/ножа/сюрікену тощо)?
3) Чи придатний наданий арбалет для «проведення пострілів» (метання стріл/болтів)?
4) Чи відносяться надані деталі до частин та механізмів холодної зброї певного виду та типу?
5) Чи є наданий предмет заготовкою холодної зброї?


Замовити експертизу/дослідження:

Дослідження холодної зброї;

Код послуги 

Найменування послуги

Експертогодина, грн. (без ПДВ) ПДВ Всього з ПДВ
1500113 Проведення судової експертизи в цивільних, господарських, адміністративних справах, у виконавчому провадженні: експертиза холодної зброї 239,00 47,80 286,80
1500153 Проведення судової експертизи в кримінальному провадженні на замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника і законного представника (за клопотанням): експертиза холодної зброї 239,00 47,80 286,80
1500187 Проведення експертних досліджень, оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності на замовлення фізичних або юридичних осіб: дослідження холодної зброї 239,00 47,80 286,80

 

Image
Image

Контакти

Наша адреса:

61191, м. Харків

Телефони:

Черговий: (057) 721-15-90
Сектор документ. забезпечення: (057) 721-15-47
Бухгалтерія: (057) 723-02-25

© 2023 Харківський НДЕКЦ МВС. All Rights Reserved.