Експертна спеціальність 12.1 «Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів»

Товарознавча експертиза – це дослідження товарів з метою визначення їх якості, вартості, а також їх відповідності існуючим стандартам.

Головними завданнями товарознавчої експертизи є:

 • визначення належності товарів (товарної продукції) до класифікаційних категорій, які прийняті у виробничо-торговельній сфері (вид, сорт, артикул, марка, модель, розмір, комплектність тощо);
 • визначення якісних змін товарної продукції;
 • визначення причин якісних змін товарної продукції (мають виробничий характер, виникли при транспортуванні, зберіганні, у процесі експлуатації);
 • установлення способу виробництва товарної продукції: промисловий чи саморобний, підприємства-виробника, країни-виробника;
 • визначення вартості товарної продукції, у т.ч. з урахуванням часткової втрати її товарних якостей у зв'язку з експлуатаційним зношенням і пошкодженнями від впливу зовнішніх факторів;
 • визначення відповідності упакування і транспортування, умов і термінів зберігання товарної продукції до вимог чинних правил.

До числа об’єктів дослідження у сфері товарознавчої експертизи належать:

 • обладнання (станки, машини та механізми);
 • сировина (зернові культури, продукти нафтопереробної галузі, продукти металообробної галузі);
 • товари народного споживання (засоби зв’язку, побутова техніка, одяг, взуття та галантерея, вироби з дорогоцінних та напів-дорогоцінних металів та інші непродовольчі товари).

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 1. Яка ринкова вартість об’єктів дослідження?
 2. Яке найменування та призначення товарів?
 3. Чи відповідають маркувальні дані дійсним товарним характеристикам товару?
 4. Чи відповідає якість виробу вимогам стандартів, технічних умов, наданим зразкам за органолептичними показниками?
 5. Які дефекти має конкретний товар? Чи є ці дефекти істотними? Чи можлива реалізація (експлуатація) товару за наявності виявлених дефектів?
 6. Які умови приймання, зберігання та відпуску товару?
 7. Чи правильно виконані маркування та пакування товару? Чи відповідає маркування та пакування товару вимогам нормативно-технічної документації або зразкам?
 8. Яким характеристикам відповідає товар згідно з Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності при наявності коду.
 9. Який розмір матеріальної шкоди, заподіяної власнику майна внаслідок пошкодження цього майна (при пожежі, залитті тощо)?
 10. Яка ринкова вартість зерна (зернобобових культур) станом на дату укладення контракту (на поточну дату) з урахуванням його якісних показників?

Мінімально необхідний перелік вихідних даних за відповідними групами для надання висновку в категоричній формі для проведення судової товарознавчої та транспортно-товарознавчої експертизи, наведений у таблицях 1-4:

Таблиця 1. Вихідні дані, необхідні для проведення дослідження з визначення вартості машин та обладнання


п/п

Вихідні дані
Роз’яснення
1.
Найменування
Повне найменування об’єкта дослідження із зазначенням типу, марки, моделі, серії
2.
Технічні характеристики
Основні технічні характеристики об’єкта дослідження
3.
Укомплектованість
Наявність усіх складників та опцій, які передбачені виробником
4.
Вартість придбання
Первісна (історична) вартість придбання об’єкту дослідження  
5.
Дата виготовлення та дата придбання (введення в експлуатацію)
Календарна дата
6.
Умови постачання
За наявності договору або контракту (умови Інкотермс)
7.
Технічний стан
Узагальнену характеристику (нове, дуже гарне, гарне, непогане, придатне до використання, погане, непридатне для продажу)

Таблиця 2. Вихідні дані, необхідні для проведення дослідження з визначення вартості виробів з дорогоцінних металів


п/п

Вихідні дані
Роз’яснення
1.
Маса виробу Для виробів із золота та платини з точністю не менш як 0,01 г, для срібних виробів – до 0,1 г
2.
Проба або відсотковий склад дорогоцінних металів та інших домішок у виробів Проба виробу – державний стандарт, що визначає цінність сплаву, з якого виготовлено вироби з дорогоцінних металів, і засвідчує вміст вагових одиниць основного дорогоцінного металу в одній тисячі вагових одиниць сплаву
3.
Інформація про вставки із дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння та їх імітацій Найменування, маса, колір, чистота, огранка, вартість
4.
Інформація про дату виготовлення виробу та/або термін користування виробом Календарна дата
5.
Інформація про специфічні (художні) характеристики виробу За наявності інформації
6.
Інформація про пошкодження виробу та/або ознаки користування ним Відповідно до стану об’єкта

Таблиця 3. Вихідні дані, необхідні для проведення дослідження з визначення вартості споживчих товарів (електроніки, побутової та офісної техніки, живих тварин і рослин тощо)


п/п

Вихідні дані
Роз’яснення
1.
Найменування Повне найменування об’єкта дослідження із зазначенням типу, марки, моделі, виробника тощо
2.
Характеристики Основні характеристики об’єкта дослідження
3.
Дата виготовлення (дата придбання) Календарна дата
4.
Укомплектованість Наявність усіх складових частин і додаткових аксесуарів, передбачених заводом-виробникомі що забезпечує можливість використання виробу за прямим призначенням
5.
Працездатність Чи перебував об’єкт дослідження в працездатному, частково працездатному або непрацездатному стані на дату оцінки
6.
Пошкодження Наявність потертостей, сколів, тріщини тощо

Таблиця 4. Вихідні дані, необхідні для проведення дослідження з визначення вартості сировини


п/п

Вихідні дані
Роз’яснення
1.
Найменування Найменування об’єкта дослідження
2.
Класифікація, характеристики та якісні показники До якої марки, типу, сорту тощо належить об’єкт дослідження
3.
Місце продажу Регіон, у якому пропонується до продажу об’єкт дослідження
4.
Умови постачання За наявності договору або контракту (умови Інкотермс)
5.
Обсяг (об’єм) партії Кількісний показник


Рекомендації
:

В постанові про призначення судової експертизи слід зазначити суть позовних вимог або обставини кримінальної справи, у якій призначено експертизу.

Разом з постановою про призначення судової експертизи експертові надається об’єкт дослідження, якщо можливо. Крім самих виробів, їх маркувальних позначень, зразків, у необхідних експертові випадках, експертові повинні передаватися документи про стан товару, різні процеси, що відбувалися з ним, здійснення товарних операцій (приймання, розбракування, реалізація), що дозволяє отримати додаткову інформацію про товар. Громіздкі предмети досліджуються за місцезнаходженням. Якщо ці об’єкти знаходяться за місцем розташування, то особа або орган, які призначили експертизу, зобов’язані забезпечити експертові можливість їх огляду або надати якісні кольорові фотоілюстративні матеріали з можливістю ідентифікувати майно та мати уявлення щодо дійсного стану. У цивільних справах експертний огляд об’єктів дослідження має проводитися в присутності зацікавлених осіб.

Об’єкти дослідження повинні направлятися експертові в упакованому та опечатаному вигляді.

На експертизу може бути поставлене питання про ринкову вартість відсутнього майна. В цих випадках особа або орган, які призначили експертизу, повинні зазначити, на підставі яких матеріалів справи, що містять відомості про відсутні об’єкти, повинна проводитись експертиза (рахунки, товарно-транспортні накладні, описи в позовних заявах, протоколах допиту потерпілих, фотознімки з зображенням об’єкта дослідження, експлуатаційні документи), і надати експертові ці матеріали (їхні копії) або привести ці відомості в постанові про призначення експертизи.

Для встановлення ринкової вартості наданих на дослідження ювелірних, деяких хутряних, шкіряних виробів, мисливської зброї необхідно призначати комплексні експертизи.

При призначенні експертиз, предметами яких є товари відомих закордонних брендів, які відсутні або недоступні широкому колу споживачів в силу їх великої вартості, повинні надаватися документи, які підтверджують їх автентичність та відображають технічний стан.

При постановці питання визначення ринкової вартості по кожному об’єкту дослідження ставиться окреме питання із зазначенням точної дати, станом на який момент вчинення правопорушення проводити дослідження.  

Для визначення ринкової вартості не наданих на експертизу побутової техніки, відео-, аудіотехніки, портативних пристроїв, електроінструменту, які були у експлуатації, необхідно вказати:

 • повне та точне найменування: марку та модель об’єкту дослідження, а також пам’ять пристрою (наприклад: мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 10 4/64GB». Для ноутбуків слід вказувати повну назву, яка міститься на задній стінці об’єкту: модель, серію. Наприклад: Asus K56CB (K56CB-XX035H). Якщо невідомо ці дані, вказуйте повні технічні характеристики, тобто конфігурацію, яка вказана у документах);
 • дату придбання у новому стані або повний строк експлуатації;
 • стан на момент зникнення (робоче, технічно-справне, є пошкодження, пошкоджень не має);
 • комплектація (без комплектних аксесуарів з комплектними аксесуарами, вказати якими саме).

Для визначення ринкової вартості ювелірних виробів, необхідно вказати:

 • масу виробу – 0,00 г;
 • пробу або відсотковий склад дорогоцінних металів та інших домішок у виробі – 583, 585, 750, 925;
 • інформація про вставки (найменування, маса, колір, чистота, огранка, вартість) із дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння та їх імітацій;
 • інформація про дату виготовлення виробу та/або термін користування виробом;
 • інформація про пошкодження виробу та/або ознаки користування ним;
 • інформація про специфічні (художні) характеристики виробу.

Інформація щодо маси, проби або відсоткового складу дорогоцінних металів та інших домішок у виробі може міститься в товарних, касових, фіскальних чеках, бирках, накладних, квитанціях, протоколах допиту потерпілого, свідка тощо.

У разі відсутності у судового експерта інформації про вставки (найменування, вага, колір, частота, огранка, вартість) складається повідомлення про неможливість проведення судової експертизи у зв’язку з недостатньою кількістю вихідних даних.

Для визначення ринкової вартості кабельної-провідникової продукції (кабель, дріт), необхідно вказати:

 • маркувальні позначення (повне та точне найменування об’єкту, наприклад: ТППеп 10×2×0,5);
 • дату (період) початку або строк фактичної експлуатації;
 • точну довжину;
 • інформацію про пошкодження або ознаки користування об’єктом;
 • дійсний знос об’єкту, який визначається спеціалістами компетентних в питаннях, якщо можливо.

Для визначення ринкової вартості каналізаційних люків, радіаторів опалення необхідно вказати:

 • повне та точне найменування об’єкту (наприклад: люк каналізаційний (телефонної мережі) легкого типу, клас навантаження);
 • дійсний знос об’єкту, який визначається спеціалістами компетентних в питаннях, щодо об’єкту, якщо можливо. Є відомості, що амортизація на люки не нараховується, але це економічне знецінення, а не дійсний фізичний знос;
 • стан на момент зникнення (робоче, технічно-справне, є пошкодження, пошкоджень не має).

Для визначення ринкової вартості предметів виготовлених з металів, необхідно вказати:

 • повне та точне найменування об’єкту, розмірні характеристики (наприклад: сталевий кутик 40×40×2 мм);
 • вид металу з якого виготовлене майно, сплав;
 • дату придбання у новому стані або повний строк експлуатації;
 • дійсний стан – повний опис усіх наявних дефектів на момент оцінки, правопорушення;
 • точну масу виробу.

Для визначення ринкової вартості велосипеда, необхідно вказати:

 • маркування (повне та точне найменування об’єкту – марка, модель наприклад: велосипед гірський (MTB) GT Racer M-2508 Turquoise);
 • ідентифікаційні характеристики велосипеда (тип за призначенням, тип рами, розмір коліс, тип гальм, кількість швидкостей, наявність амортизаторів і навісного обладнання);
 • наявність експлуатаційних ознак, пошкоджень велосипеда, (потертості, подряпини, корозія, деформації тощо);
 • термін експлуатації (із зазначенням товарного стану під час придбання – новий, уживаний);
 • додаткове устаткування та комплектація, передбачена виробником;
 • надання фотознімків або скриншотів з аналогічними чи ідентичними об’єктами.

Для визначення ринкової вартості одягу, взуття, шкіро-галантерейної продукції необхідно надати ці об’єкти в якості речових доказів і вказати:

 • найменування об’єкту, виробника, артикул, тощо;
 • дату придбання у новому стані або повний строк експлуатації.

Замовити експертизу/дослідження:

Експертиза, дослідження товарознавчі (вартості машин, обладнання, сировини, товарів народного споживання):

Код послуги 

Найменування послуги

Експертогодина, грн. (без ПДВ) ПДВ Всього з ПДВ
1500135 Проведення судової експертизи в цивільних, господарських, адміністративних справах, у виконавчому провадженні: експертиза товарознавчі (вартості машин, обладнання, сировини, товарів народного споживання) 239,00 47,80 286,80
1500172 Проведення судової експертизи в кримінальному провадженні на замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника і законного представника (за клопотанням): експертиза товарознавчі (вартості машин, обладнання, сировини, товарів народного споживання) 239,00 47,80 286,80
1500206 Проведення експертних досліджень, оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності на замовлення фізичних або юридичних осіб: дослідження товарознавчі (вартості машин, обладнання, сировини, товарів народного споживання) 239,00 47,80 286,80

 

Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, дорожніх транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність:

Код послуги 

Найменування послуги

Експертогодина, грн. (без ПДВ) ПДВ Всього з ПДВ
1500144 Проведення судової експертизи в цивільних, господарських, адміністративних справах, у виконавчому провадженні: оцінка: рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, дорожніх транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність 239,00 47,80 286,80
1500181 Проведення судової експертизи в кримінальному провадженні на замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника і законного представника (за клопотанням): оцінка: рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, дорожніх транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність 239,00 47,80 286,80
1500215 Проведення експертних досліджень, оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності на замовлення фізичних або юридичних осіб: оцінка: рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, дорожніх транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність 239,00 47,80 286,80
Image
Image
Image
Image
© 2023 Харківський НДЕКЦ МВС. All Rights Reserved.