Експертна спеціальність 10.8 «Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки»

Об’єкти дослідження:
Дослідження речових доказів у більшості випадків проводиться в лабораторних умовах у порядку розгляду певних версій щодо місця та причини виникнення горіння. До таких доказів відносяться: 

 • елементи електромереж та електроустановок;
 • залишки світлих нафтопродуктів (легкозаймистих та горючих рідин);
 • проби кіптяви;
 • проби металевої окалини;
 • проби силікатних матеріалів;
 • проби залишків лакофарбових покриттів.

Завдання пожежно-технічної експертизи:

 • визначення причин, умов та процесів виникнення пожежі;
 • визначення часу та шляхів розповсюдження пожежі;
 • визначення обставин, які сприяли виникненню та розповсюдженню пожежі;
 • оцінка умов, засобів і способів гасіння пожежі;
 • відповідність технічного стану об'єкта протипожежним нормам.

У багатьох випадках єдиною інформаційною базою для проведення дослідження є не натурний об’єкт (місце пожежі), а надані на дослідження документи про пожежу.
До інформаційних матеріалів, у яких містяться вихідні дані для виконання пожежно-технічних експертиз, відносяться:

 • протокол огляду місця події зі схемами;
 • акт про пожежу;
 • плани (схеми) будівель, споруд, приміщень, місцевості;
 • електричні схеми;
 • технологічні регламенти виробництва;
 • схеми технологічних процесів;
 • дані про час виникнення, виявлення, повідомлення, локалізації та ліквідації пожеж;
 • свідчення очевидців і учасників гасіння пожежі про обставини її виникнення та розвитку;
 • розміри та характеристика термічних пошкоджень будівельних конструкцій, речовин, матеріалів та їх характерні ознаки;
 • відомості про вид, кількість, розміри згорілого та пошкодженого майна;
 • відомості про речовини і матеріали, що застосовуються у виробництві або що зберігаються; відео та аудіо записи, що стосуються досліджуваної пожежі тощо.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
1) Де було сформоване первинне вогнище пожежі (місце виникнення початкового горіння)?
2) Якими шляхами поширювався вогонь від первинного вогнища пожежі?
3) Яка безпосередня (технічна) причина пожежі?
4) Чи знаходиться безпосередня причина пожежі в причиннонаслідковому зв’язку з невиконанням вимог пожежної безпеки?
5) Чи відповідав стан об’єкта вимогам пожежної безпеки?
6) Який час тривала пожежа?
7) Чим пояснюється найбільш інтенсивне горіння в конкретному випадку?
8) Чи можливе загорання даної речовини (матеріалу) від даного джерела запалювання?
9) Чи можливе самозагоряння конкретних речовин (матеріалів) за певних умов конкретного випадку?
10) Яка температура самозаймання даної речовини (матеріалу)?
11) Яка максимальна температура горіння даних матеріалів?
12) З якої причини не спрацював автоматичний протипожежний пристрій?
13) Чи належним чином використовувалась протипожежна техніка під час гасіння даної пожежі?
14) Де розміщувались зони розвитку горіння, теплового впливу та задимлення з урахуванням наданих фактичних даних про речову обстановку місця пожежі?
15) Яке джерело запалювання зумовило займання наявного горючого середовища (матеріалу, речовини) у місці формування осередку пожежі?
16) Якими пожежонебезпечними властивостями характеризуються надані на дослідження матеріали (речовини)?
Перед пожежно-технічною експертизою можуть ставитись і інші завдання, пов’язані з провадженням у справі про пожежі, якщо для розв’язання цих завдань необхідні спеціальні знання в галузі пожежної справи.

Замовити експертизу/дослідження:

Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки; тел. (057) 721-23-39

Код послуги 

Найменування послуги

Експертогодина, грн. (без ПДВ) ПДВ Всього з ПДВ
1500132 Проведення судової експертизи в цивільних, господарських, адміністративних справах, у виконавчому провадженні: експертиза дослідження обставин виникнення та розвитку пожеж і дотримання вимог пожежної безпеки 378,64 75,73 454,37
1500169 Проведення судової експертизи в кримінальному провадженні на замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника і законного представника (за клопотанням): експертиза дослідження обставин виникнення та розвитку пожеж і дотримання вимог пожежної безпеки 378,64 75,73 454,37
1500203 Проведення експертних досліджень, оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності на замовлення фізичних або юридичних осіб: дослідження обставин виникнення та розвитку пожеж і дотримання вимог пожежної безпеки 378,64 75,73 454,37
Image
Image
Image