Експертна спеціальність 10.18 «Дослідження технічної експлуатації електроустаткування»

Об’єкти дослідження: це матеріальні (електрообладнання, електроприлади, їх частини, фрагменти електропроводів і кабелів, улаштування електрозахисту, електрокомутаційне влаштування, тощо) та матеріалізовані джерела інформації, які досліджуються експертами-електротехніками з метою встановлення фактичних даних про обставини справи (події), що належать до предмета електротехнічної експертизи: основним об’єктом експертизи є електроустановка споживача електричної енергії та її елементи; до об’єктів експертизи також належать ті носії інформації, у яких містяться фактичні дані щодо предмета конкретної електротехнічної експертизи – відповідні документи матеріалів справи, об’єкти дослідження та документи, надані в установленому порядку замовником експертного дослідження.

Завдання:

  • установлення причин виникнення аварійних режимів в електричних мережах та електрообладнанні;
  • вплив цих режимів на роботу електроприладів та електробезпеку людини;
  • аналіз роботи електроустановок та їх відповідність нормативним вимогам.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
1) Чи відповідає виконання електрообладнання даному середовищу?
2) Визначити технічні характеристики електрообладнання, що надане на дослідження?
3) Чи були електроустановка, електроприлад чи електромережа у справному стані? Якщо ні, то які причини несправності?
4) Чи виникли несправності внаслідок заводських дефектів, чи до несправностей призвела експлуатація з порушенням вимог заводу-виробника?
5) Чи суперечив стан електропроводки об'єкта нормативним вимогам?
6) Чи відповідає перетин жил електропроводів струмовому навантаженню та потужності об'єктів споживача?
7) Чи відповідають характеристики влаштувань електрозахисту (плавкого запобіжника, автоматичного вимикача тощо) нормативним вимогам?
8) Чи мають улаштування електрозахисту зміни та переробки конструкції? Якщо так, то як це позначилось на їх характеристиках?
9) У якому стані були на об'єкті пристрої заземлення та захисту від блискавки? Чи відповідали вони нормативним вимогам?
10) Чи мають струмопровідні частини електрообладнання ознаки аварійних явищ (оплавлення, сліди струмоперевантаження, короткого замикання тощо)?
11) Яка причина виникнення короткого замикання в електрообладнанні споживача?
12) Який механізм виникнення та розвитку аварійного режиму роботи електроустановки?
13) Чи спрацювало улаштування електрозахисту при аварійному режимі електроустановки? Якщо ні, то чим це викликано?
14) Чи відповідають електромережа та підключення електролічильника споживача нормативним вимогам?
15) Чи дозволяла схема підключення споживача користуватися електроенергією поза приладом обліку?
16) Які межі відхилення напруги в мережі споживача допускаються нормативними документами?
17) Чи відповідає електрообладнання з існуючими елементами електрозахисту нормативним документам?

Замовити експертизу/дослідження:

Дослідження електротехнічні; 

Код послуги 

Найменування послуги

Експертогодина, грн. (без ПДВ) ПДВ Всього з ПДВ
1500128 Проведення судової експертизи в цивільних, господарських, адміністративних справах, у виконавчому провадженні: експертиза обставин i механізму дорожньо-транспортних пригод, електротехнічного (технічної експлуатації електроустаткування), технічного стану транспортних засобів 239,00 47,80 286,80
1500165 Проведення судової експертизи в кримінальному провадженні на замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника і законного представника (за клопотанням): експертиза обставин i механізму дорожньо-транспортних пригод, електротехнічного (технічної експлуатації електроустаткування), технічного стану транспортних засобів 239,00 47,80 286,80
1500199 Проведення експертних досліджень, оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності на замовлення фізичних або юридичних осіб: дослідження обставин i механізму дорожньо-транспортних пригод, електротехнічного (технічної експлуатації електроустаткування), технічного стану транспортних засобів 239,00 47,80 286,80
Image
Image
© 2023 Харківський НДЕКЦ МВС. All Rights Reserved.