Експертна спеціальність 1.1 «Дослідження почерку і підписів»

На даний час у секторі почеркознавчих досліджень відділу криміналістичних видів досліджень Харківського НДЕКЦ МВС за напрямком судової почеркознавчої експертизи за експертною спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку і підписів» проводяться експертизи для вирішення ідентифікаційних та діагностичних задач.

Вирішення ідентифікаційних задач дозволяє встановити або спростувати ймовірного виконавця рукопису або підпису.

Вирішення діагностичних задач необхідні для встановлення зовнішніх обставин і умов виконання рукописного запису або підпису, а також встановлення внутрішнього стану виконавця.

Об’єктом судової почеркознавчої експертизи є конкретна почеркова реалізація, яка безпосередньо виконана за допомогою пишучого приладу.

Види об’єктів: рукописний текст (буквений), цифровий запис та підпис.

Орієнтований перелік вирішуваних питань:

  • чи виконаний рукописний запис або підпис ймовірним виконавцем?
  • чи однією особою виконані рукописні записи або підписи?
  • чи не виконаний рукописний запис (підпис) у незвичному для виконавця стані (наприклад, стан фізичної втоми, тяжкий хворобливий стан, стан сп’яніння, незвичайний психофізіологічний стан і т.п.)?
  • чи не виконаний рукописний запис (підпис) під впливом «збиваючих» факторів (природних, штучних)?
  • чи не виконаний рукописний запис (підпис) навмисно зміненим почерком?


Замовити експертизу/дослідження:

Дослідження почерку і підписів;

Код послуги

Найменування послуги

Експертогодина, грн. (без ПДВ) ПДВ Всього з ПДВ
1500117 Проведення судової експертизи в цивільних, господарських, адміністративних справах, у виконавчому провадженні: експертиза почеркознавчі 378,64 75,73 454,37
1500157 Проведення судової експертизи в кримінальному провадженні на замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника і законного представника (за клопотанням): експертиза почеркознавчі 378,64 75,73 454,37
1500191 Проведення експертних досліджень, оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності на замовлення фізичних або юридичних осіб: дослідження почеркознавчі 378,64 75,73 454,37

 

Image
Image