Міжнародний круглий стіл - Луганськ 2013


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ імені Е.О. Дідоренка

Міжнародний круглий стіл
Використання спеціальних знань у кримінальному провадженні
24 травня 2013 року

 

Учасники конференції:
Шевцов Сергій Олександрович - полковник міліції, заступник начальника НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області, кандидат педагогічних наук

 

Тези виступів на конференції:

Експертна версія – задокументоване ініціативне інформування суб’єктів розслідування
Перлін С.І.,Шевцов С.О.,Тимошенко А.І.,Матюшкова Т.П.

       На сучасному етапі розвитку криміналістики все більшої актуальності набувають пошуки інноваційних підходів до впровадження у практичну діяльність правоохоронних органів нових «продуктів» аналітичного характеру, способів систематизації та уніфікації широкого спектру науково-практичних рекомендацій, спроб розширення меж використання спеціальних знань, результатів розробки ефективних форм експертного супроводження кримінальних проваджень. 
       Експертну версію визначають як припущення про сутність і походження певних фактів і явищ, які мають значення для розслідування і судового розгляду.  Експертні версії здійснюють пізнавальну функцію у процесі розслідування, сприяють вирішенню як традиційних, так і евристичних задач.  Серед науковців, які внесли суттєвий вклад у розвиток експертних версій, слід відзначити А. І. Вінберга, Р. С. Бєлкіна, О. П. Коновалова, О. Р. Шляхова, Л. Є. Ароцкера, В. Ф. Орлову, В.О. Коновалову, ін...
Завантажити повний текст доповіді (PDF)