Харківський НДЕКЦ
МВС України
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Платні послуги

Перелік платних послуг, які надаються
Харківським НДЕКЦ МВС України

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1098  та  іншими нормативними документами Харківський НДЕКЦ МВС України надає послуги з проведення судової експертизи в цивільних та господарських справах, досліджень та оцінки на замовлення за такими напрямками:

  1. Експертиза, дослiдження трасологiчнi; тел. (057)73-08-371; 73-08-306
  2. Експертиза, дослiдження холодної зброї; тел. (057) 73-08-371; 73-08-306
  3. Експертиза, дослiдження балiстичнi; тел. (057) 73-08-371; 73-08-306
  4. Експертиза, дослiдження технiчного укрiплення стрiльбищ та тирiв; тел. (057) 73-08-371; 73-08-306
  5. Експертиза, дослiдження документiв; тел. (057) 73-08-258
  6. Експертиза, дослiдження почеркознавчi; тел. (057) 73-08-258
  7. Експертиза, дослiдження транспортних засобiв i документiв, що їх супроводжують (комплексне), тел. (057) 777-04-55
   у тому числi;
   • транспортних засобiв усiх категорiй вiтчизняного виробництва та країн СНД або окремих агрегатiв;
   • транспортних засобiв усiх категорiй iноземного виробництва або окремих агрегатiв;
   • мопедiв або їх окремих агрегатiв;
  8. Експертиза, дослiдження звуко- та вiдеозапису;тел. (057) 730-86-29
  9. Експертиза, дослiдження вибухотехнiчнi; тел. (057) 721-23-39
  10. Експертиза, дослiдження матерiалiв, речовин, виробiв та харчових продуктiв; тел. (057) 723-02-27
  11. Експертиза, дослiдження iмунологiчнi та волосся тел. (057) 730-83-10
  12. Експертиза, дослiдження обставин i механiзму дорожньо-транспортних пригод, електротехнiчного (технiчної експлуатацiї електроустаткування), технiчного стану транспортних засобів; тел. (057) 721-21-53
  13. Експертиза, дослідження транспортно-трасологiчнi, дорожньо-технiчнi, експертиза, дослідження транспортних засобiв; тел. (057) 721-21-53
  14. Експертиза, дослідження автотоварознавчi; тел. (057) 777-04-55
  15. Дослідження обставин виникнення та розвитку пожеж i дотримання вимог пожежної безпеки; тел. (057) 721-23-39
  16. Експертиза, дослідження комп'ютерно-технiчнi; тел. (057) 73-08-301; 73-08-402
  17. Експертиза, дослідження товарознавчi (вартостi машин, обладнання, сировини, товарiв народного споживання); тел. (057) 777-04-55
  18. Експертиза, дослiдження економiчнi; тел. (050) 323-38-66
  19. Експертиза, дослiдження психологiчнi; тел. (063) 354-99-27
  20. Експертиза, дослiдження у сферi iнтелектуальної власностi; тел. (057) 73-08-301; 73-08-402
  21. Оцiнка нерухомих речей; тел. (057) 777-04-55
  22. Оцiнка машин, обладнання, колiсних транспортних засобiв; тел. (057)777-04-55
  23. Оцiнка рухомих речей, крiм таких, що вiднесенi до машин, обладнання, дорожніх транспортних засобiв, лiтальних апаратiв, судноплавних засобiв та тих, що становлять культурну цiннiсть; тел. (057)777-04-55
  24. Огляд мiсць проведення масових заходiв на вибухобезпеку; тел. (057) 721-23-39
  25. Вiдстрiлювання вогнепальної зброї та огляд її технiчного стану, у тому числi: тел. (057) 73-08-371; 73-08-306
   • газової, гладкоствольної мисливської i спортивної, стартової, вихолощеної;
   • несмертельної дiї, переробленої з вiйськових зразкiв нарiзної i комбiнованої мисливської та спортивної;
    Відстрілювання вогнепальної зброї проводиться:
    вівторок - з 14 до 17;
    середа - з 9 до 17;
    п'ятниця - з 16 до 17.
  26. Експертиза, дослiдження електротехнічні; тел. (057) 721-23-39
  27. Експертиза, дослiдження в галузі безпеки життєдіяльності і охорони праці; тел. (057) 721-23-39

Порядок надання платних послуг:

- Послуги  надаються  за  письмовою  заявою   фізичних   або юридичних  осіб  із  зазначенням їх прізвища,  імені,  по батькові (найменування),  місця реєстрації/проживання (місцезнаходження) та виду послуги,  а також за постановою (ухвалою) суду в цивільних та господарських справах (далі – замовники).

- Оплата наданих послуг  здійснюється  шляхом  перерахування замовником  коштів  через банки,  відділення поштового зв’язку або програмно-технічні комплекси самообслуговування.
Підтвердженням оплати послуг є платіжний  документ  (платіжне доручення,  квитанція)  з  відміткою  банку,  відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції.
Прийняття плати   за   послуги   безпосередньо   працівниками підрозділів МВС та ДМС забороняється.

- У  разі  письмового  звернення  замовника щодо термінового надання послуги та  можливості  підрозділів  МВС  або  ДМС  надати послугу у   строк   до  10  днів,  розмір  плати  збільшується  на 100 відсотків.

- Повернення коштів  за  ненадані  послуги  здійснюється  за письмовою   заявою  замовника  на  підставі  оригіналу  платіжного документа та документа, що посвідчує особу.

Корисні посилання