Харківський НДЕКЦ
МВС України
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Платні послуги

Перелік платних послуг, які надаються
Харківським НДЕКЦ МВС України

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1098  та  іншими нормативними документами Харківський НДЕКЦ МВС України надає послуги з проведення судової експертизи в цивільних та господарських справах, досліджень та оцінки на замовлення за такими напрямками:

  1. Експертиза, дослiдження трасологiчнi; тел. (057)73-08-371; 73-08-306
  2. Експертиза, дослiдження холодної зброї; тел. (057) 73-08-371; 73-08-306
  3. Експертиза, дослiдження балiстичнi; тел. (057) 73-08-371; 73-08-306
  4. Експертиза, дослiдження технiчного укрiплення стрiльбищ та тирiв; тел. (057) 73-08-371; 73-08-306
  5. Експертиза, дослiдження документiв; тел. (057) 73-08-258
  6. Експертиза, дослiдження почеркознавчi; тел. (057) 73-08-258
  7. Експертиза, дослiдження транспортних засобiв i документiв, що їх супроводжують (комплексне), тел. (057) 777-04-55
   у тому числi;
   • транспортних засобiв усiх категорiй вiтчизняного виробництва та країн СНД або окремих агрегатiв;
   • транспортних засобiв усiх категорiй iноземного виробництва або окремих агрегатiв;
   • мопедiв або їх окремих агрегатiв;
  8. Експертиза, дослiдження звуко- та вiдеозапису;тел. (057) 730-86-29
  9. Експертиза, дослiдження вибухотехнiчнi; тел. (057) 721-23-39
  10. Експертиза, дослiдження матерiалiв, речовин, виробiв та харчових продуктiв; тел. (057) 723-02-27
  11. Експертиза, дослiдження молекулярно-генетичні тел. (057) 721-15-46
  12. Експертиза, дослiдження обставин i механiзму дорожньо-транспортних пригод, електротехнiчного (технiчної експлуатацiї електроустаткування), технiчного стану транспортних засобів; тел. (057) 721-21-53
  13. Експертиза, дослідження транспортно-трасологiчнi, дорожньо-технiчнi, експертиза, дослідження транспортних засобiв; тел. (057) 721-21-53
  14. Експертиза, дослідження автотоварознавчi; тел. (057) 777-04-55
  15. Дослідження обставин виникнення та розвитку пожеж i дотримання вимог пожежної безпеки; тел. (057) 721-23-39
  16. Експертиза, дослідження комп'ютерно-технiчнi; тел. (057) 73-08-301; 73-08-402
  17. Експертиза, дослідження товарознавчi (вартостi машин, обладнання, сировини, товарiв народного споживання); тел. (057) 777-04-55
  18. Експертиза, дослiдження економiчнi; тел. (050) 323-38-66
  19. Експертиза, дослiдження психологiчнi; тел. (063) 354-99-27
  20. Експертиза, дослiдження у сферi iнтелектуальної власностi; тел. (057) 73-08-301; 73-08-402
  21. Оцiнка нерухомих речей; тел. (057) 777-04-55
  22. Оцiнка машин, обладнання, колiсних транспортних засобiв; тел. (057)777-04-55
  23. Оцiнка рухомих речей, крiм таких, що вiднесенi до машин, обладнання, дорожніх транспортних засобiв, лiтальних апаратiв, судноплавних засобiв та тих, що становлять культурну цiннiсть; тел. (057)777-04-55
  24. Огляд мiсць проведення масових заходiв на вибухобезпеку; тел. (057) 721-23-39
  25. Вiдстрiлювання вогнепальної зброї та огляд її технiчного стану, у тому числi: тел. (057) 73-08-371; 73-08-306
   • газової, гладкоствольної мисливської i спортивної, стартової, вихолощеної;
   • несмертельної дiї, переробленої з вiйськових зразкiв нарiзної i комбiнованої мисливської та спортивної;
    Відстрілювання вогнепальної зброї проводиться:
    вівторок - з 9-20 до 17-40;
    четвер -    з 9-20 до 17-40,
   • перерва    з 13-00 до 14-00.
  26. Експертиза, дослiдження електротехнічні; тел. (057) 721-23-39
  27. Експертиза, дослiдження в галузі безпеки життєдіяльності і охорони праці; тел. (057) 721-23-39
  28. Проведення мистецтвознавчої експертизи; тел. (057) 73-08-301; 73-08-402

Порядок надання платних послуг:

- Послуги  надаються  за  письмовою  заявою   фізичних   або юридичних  осіб  із  зазначенням їх прізвища,  імені,  по батькові (найменування),  місця реєстрації/проживання (місцезнаходження) та виду послуги,  а також за постановою (ухвалою) суду в цивільних та господарських справах (далі – замовники).

- Оплата наданих послуг  здійснюється  шляхом  перерахування замовником  коштів  через банки,  відділення поштового зв’язку або програмно-технічні комплекси самообслуговування.
Підтвердженням оплати послуг є платіжний  документ  (платіжне доручення,  квитанція)  з  відміткою  банку,  відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції.
Прийняття плати   за   послуги   безпосередньо   працівниками підрозділів МВС та ДМС забороняється.
- у разі письмового звернення замовника щодо термінового надання послуги та можливості підрозділів МВС або ДМС надати послугу у строк до 10 днів (крім послуги відстрілювання вогнепальної зброї), розмір плати збільшується на 100 відсотків.
Повернення коштів  за  ненадані  послуги  здійснюється  за письмовою   заявою  замовника  на  підставі  оригіналу  платіжного документа та документа, що посвідчує особу.

Корисні посилання