Наша література


 

«ГЕНЕТИЧНИЙ ФІНГЕРПРИНТІНГ: ВИЛУЧЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СЛІДІВ БІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ»

Практичний порадник

 

Науково-виробниче видання

МАТЕРІАЛИ ЦИКЛУ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  СУДОВИХ ЕКСПЕРТІВ

«Дослідження обставин і механізму  дорожньо-транспортних пригод:  застосування сучасних науково-технічних засобів»

 

СУДОВА ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА: ЗАВДАННЯ, ОСОБЛИВОСТІ 
ТА  ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ
Практичний порадник

 

 

ТЕХНОЛОГІЯ ПРИЗНАЧЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ
Практичний порадник

 

РАССЛЕДОВАНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ
Методические рекомендации

 

ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНІ ПРИГОДИ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ

У книзі висвітлені деякі актуальні питання, які виникають у діяльності органів досудового слідства у справах про дорожньо-транспортні пригоди. Наведені принципові положення досудового кримінального процесу, розглянутий порядок порушення кримінальної справи. Значне місце відведене процесуальним способам, тактичним і дослідницьким прийомам, які використовуються під час огляду місць ДТП. Приділена увага порядку призначення автотехнічних експертиз на досудовому слідстві й у суді. Рекомендації щодо складання протоколів огляду місць ДТП допоможуть слідчому (співробітнику ДАІ) точно охарактеризувати обстановку на місці пригоди, зафіксувати слідову інформацію. Для співробітників ДАІ, слідчих, експертів, суддів, студентів юридичних вузів.

 

ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНІ ПРИГОДИ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДІЙ ВОДІЯ


У роботі висвітлюються актуальні питання, які виникають у діяльності органів досудового слідства у справах ДТП. Наведено принципові положення досудового кримінального процесу, розглядається порядок порушення кримінальної справи. Значна увага приділяється методиці оцінювання дій водіїв як учасників ДТП. Пропонуються найбільш обґрунтовані та виправдані варіанти дій водія з попередження ДТП за різних умов. Розраховано на слідчих, експертів-автотехніків, суддів, адвокатів, співробітників ДАІ, інженерів автотранспортних підприємств, студентів юридичних і автодорожніх вузів.

 

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД

У роботі висвітлюються деякі актуальні питання, які виникають на етапі досудового слідства у кримінальних справах по дорожньо-транспортних пригодах (ДТП). Розглянуті можливості використання спеціальних знань для підвищення ефективності та об’єктивності розслідування цієї категорії справ. Значну увагу пріділяється способам, тактичним і дослідницьким прийомам, які необхідно використовувати під час огляду місць ДТП та проведенні необхідних експертних досліджень. Автором наведені шляхи та способи вирішення гострих питань щодо встановлення дійсних обставин ДТП. Розраховано на слідчих, експертів-автотехників, суддів, співробітників ДАІ, студентів юридичних ВНЗ.

 


РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ В ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОМПЛЕКТУВАННЯ ПЕРЕСУВНОЇ АВТОТЕХНІЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ


Позитивний досвід роботи відділення автотехнічних експертиз та оцінювальної діяльності НДЕКЦ при УМВС України в Харківській області з організації огляду місць дорожньо-транспортних пригод.

 


АВТОТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА. ПРОГРАММА ПІДГОТОВКИ ЕКСПЕРТІВ

Програма підготовки працівниківекспертної служби МВС Українина право самостійного проведення автотехнічних експертиз

 


АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АВТОТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Ілюстрований збірник матеріалів з експертної практики.Виробничо-практичне видання.

Корисні посилання